กระโดดร่ม

นักกระโดดร่มที่ใช้ปีกร่อนเหมือนกับค้างคาว

  

การทดลองเสมือนเรื่องการกระโดดร่ม

             การตกของวัตถุกับแรงต้านอากาศ

1.   คลิกที่ “mass”   เลือกว่าต้องการมวลกี่กิโลกรัม   หรือกี่ปอนด์

2.   หลังจากเลือกมวล แล้วคลิกปุ่ม  Forward       

3.  เมื่อต้องการทดลองซ้ำกดปุ่ม  Reset

            ถ้าต้องการเริ่มการทดลองใหม่กดปุ่ม  Restart

            ถ้าต้องการปิดหน้าต่างช่วยเหลือกดปุ่ม “i”    กดเข้าส่การทดลอง

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง