ไฟฟ้า

Electricity

 

 

                กำลังของกระแสไฟฟ้า คือพลังงานที่เกิดจากการทำให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้านั้น ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลน้อย ก็แสดงว่าใช้พลังงานน้อย  ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลมากก็แสดงว่าใช้พลังงานไฟฟ้ามาก

จากกฏของโอห์ม                                    

 V = IR     หรือ    โวลต์     =       แอมบ์คูณกับความต้านทาน

สูตรของกำลังคือ


P = IV, และ V = IR
ดังนั้น
P=I (IR) = I2R.

R1 = ความต้านทาน (W)
ความต้านทานของหลอดไฟ (W)
กระแสไฟฟ้า = แอมแปร์ (A)
กำลัง = กำลังที่วงจรไฟฟ้าใช้ไป (W)

ความต้านทานรวมทั้งหมด = R1 + ความต้านทานของหลอดไฟ
กระแสไฟฟ้า = แรงดันไฟฟ้า/ความต้านทานรวมทั้งหมด
กำลัง = แรงดันไฟฟ้า*กระแส;

ภาพที่ปรากฎนี้เป็นการจำลองการไหลของกระแสไฟฟ้า  ภายในวงจรประกอบด้วย  แบตเตอรรี่   ความต้านทาน  หลอดไฟ และสวิทซ์    ถ้าเราไม่คิดความต้านทานของสายไฟ  ความต่างศักย์จะเกิดขึ้นที่ตัวต้านทาน  และหลอดไฟเท่านั้น  ซึ่งเป็นไปตามกฎของโอห์ 
 I = V / R, หรือ, V = IR.
โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้  เราสามารถคำนวณหากระแสไฟฟ้า และกำลังในวงจรไฟฟ้าได้    P = I2R.
ข้อมูลในแบบจำลอง ข้อมูลด้านออก
ความต้านทาน (W)
ความต้านทานของหลอดไฟ(W)
ความต่างศักย์ (V)
กำลัง (W)
กระแส (A)


 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง