เรียงกล่อง

      ในห้องทดลองนี้จะมีหนังสือกองอยู่ทั้งหมด 13   เล่ม      คุณสามารถเลื่อนหนังสือแต่ละเล่มหรือทั้งกองได้โดยใช้เมาส์คลิกและลาก   หรือจะใช้ลูกศรของคีย์บอร์ดก็ได้   

คำถาม      ให้คุณเลื่อนหนังสือเล่มบนให้ออกจากขอบโต๊ะให้ไกลจากขอบโต๊ะมากที่สุด   โดยหนังสือต้องไม่ล้ม  (crash)   ตัวเลขที่ปรากฎทางด้านขวา  คือตำแหน่งของหนังสือ

ทฤษฎี

เรื่องเรียงอิฐนี้ถ้าทดลองกันก็เห็นง่ายลองเอาอิฐสัก  7  ก้อน  หรือไม่มีจริงๆ   ก็เอากล่องไม้ขีด  7  กล่องก็ได้  ก็พอจะมองเห็นผล  อิฐก้อนบนนั้นจะเรียงให้อยู่นอกขอบฐานของก้อนล่างสุดได้  แต่ต้องนิ่งๆ  อย่ากระเทือน    ถ้าจะลองคำนวณดูตามวิชากลศาสตร์ก็พอจะทำได้ดังนี้

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง