แรงสุทธิ

  รวมเวกเตอร์ของแรงให้เป็นแรงลัพธ์  ในการทดลองนี้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและทิศทางของแรงโดยคลิกเมาส์ค้างที่ปลายหัวลูกศรของเวกเตอร์ ( สีแดง ,  สีเขียว  และสีน้ำเงิน)   ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ลัพธ์  (ลูกศรสีดำ)   ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของเวกเตอร์ทั้งสาม


If your browser recognized the applet tag, you would see an applet here.

 

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.  ให้นักศึกษาสร้างเวกเตอร์ทั้งสามโดยผลรวมของเวกเตอร์ต้องเป็นศูนย์    และเติมช่องว่างในตารางให้เต็ม

  Fx Fy lFl
F1      
F2      
F3      
ผลรวม 0 0 0

วาดรูปเวกเตอร์ทั้งสามประกอบด้วย

2.   ให้นักศึกษาสร้างเวกเตอร์ทั้งสาม  โดยเติมช่องว่างในตารางให้เต็ม  และให้ได้เวกเตอร์ลัพธ์ตามที่กำหนดให้

  Fx Fy lFl
F1      
F2   97  
F3     128
ผลรวม -98 -45 107

วาดรูปเวกเตอร์ทั้งสามประกอบด้วย

หน่วยที่ปรากฎบนหน้าจอ:  1  หน่วย คือ  จุดแสง

3.   จากตารางที่ 2 จงพิสูจน์ว่า  


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง