การทดลองไอโซโทป

         คุณสามารถเลือกไอโซโทปได้  ทาง คือ

        เมื่อคลิกเมาส์บนเส้นกราฟ  จะปรากฎเป็นเส้นกากบาทสีเทา  และจุดสี่เหลี่ยมสีเขียว  จำนวนนิวตรอนและโปรตรอนปรากฎขึ้น   ถ้าไอโซโทปนั้นเสถียร (stable)   ไม่มีเวลาครึ่งชีวิต (Half life)   แต่ถ้าไม่เสถียร  มีเวลาครึ่งชีวิตขึ้น

        สีในการทดลองมีความหมายดังนี้   ถ้าเป็นโซนสีน้ำเงิน  เวลาครึ่งชีวิตน้อยกว่าไมโครวินาที   สีแดงน้อยกว่า 1000 ปี  และสีเหลืองยาวกว่า 1000 ปี   ส่วนสีขาวแสดงว่า เป็นไอโซโทปที่เสถียร

ใบบันทึกผลการทดลอง

ตัวอย่างการบันทึก

1.   ไฮโดรเจน (H)   มี  ไอโซโทป  ดังนี้

1H (stable)        2H (stable)      3H (12.33 ปี)      4H (100 ปี)      5H  (8 ปี)    6H (320 ปี)

2.   ฮีเลียม (He)  มี  ________ไอโซโทป  ดังนี้

_______________________________________________________________

เลือกธาตุเพิ่มอีก  3   ธาตุด้วยตนเอง  และบันทึกค่า

 

ทฤษฎีเรื่องไอโทป

    

ไอโซโทป

ของอย่างเดียวกันแต่มากกว่าหนึ่ง

-----------------------------------

บทนำ

      อะตอมซึ่งเป็นองค์ประกอบของธาตุทุกชนิดนั้น    มิได้เป็นลูกทรงกลมเล็กๆ  แต่เป็นระบบที่ยุ่งยากกว่านั้นมากนักอะตอมประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ  คือ  โปรตอน  นิวตรอนและอิเลคตรอน ในอะตอมที่เบาที่สุด  คือ  อะตอมของไฮโดรเจน  ไม่มีนิวตรอนเลย  มีแต่โปรตอนและอิเลคตรอน  มวลของโปรตอนหนักกว่าอิเลคตรอน ประมาณ  1,837  เท่า  อิเลคตรอนโคจรไปรอบโปรตอนในทำนองเดียวกับดาวเคราะห์โครจรรอบดวงอาทิตย์  อะตอมของธาตุอื่นๆ  ก็มีโครงสร้างในทำนองเดียวกับอะตอมของไฮโดรเจน  แต่มีโปรตอนในแก่นกลาง หรือ นิวเคลียส  มากกว่า  และมีอิเลคตรอนหลายตัวโครจรอยู่โดยรอบ  นอกจากนั้นแล้ว  ยังมีนิวตรอนปนอยู่ในนิวเคลียสอีกด้วย

      โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก  ส่วนอิเลคตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ  ในธาตุธรรมดาทั่วไป  อะตอมมีจำนวนโปรตอนเท่ากับอิเลคตรอน  ฉะนั้นประจุบวกจึงลบล้างพอดีกับประจุลบ  การที่อะตอมของธาตุหนึ่งต่างกับอีกธาตุหนึ่ง  ก็เพราะมีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสต่างกัน  เช่น  ในอะตอมของคาร์บอนมีโปรตอน  6  ตัว  แต่ในอะตอมเหล็กมีโปรตอน  26  ตัว  นี่ก็หมายความว่าอะตอมของคาร์บอนมีอิเลคตรอน  6  ตัว  จึงทำให้คาร์บอนธรรมดาในสภาพปกติเป็นกลาง  และเหล็กมีอิเลคตรอน  26  ตัว  ในหนึ่งอะตอม  แต่เราไม่ต้องพูดถึงอิเลคตรอนก็ได้  พูดถึงโปรตอนในนิวเคลียสก็พอ  ฉะนั้นเราอาจพูดได้ว่า  ความแตกต่างของธาตุต่างๆ  ขึ้นอยู่กับปริมาณประจุไฟฟ้าในแกนกลางของอะตอม  ถ้าเราเปลี่ยนประจุไฟฟ้าในนิวเคลียส  โดยเพิ่มหรือลดโปรตอน  ธาตุนั้นจะกลายเป็นธาตุอื่นไป    คลิกอ่านต่อครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง