การสลายตัวของธาตุกัมมันตภาพรังสี

 

        ห้องทดลองนี้เป็นการศึกษาการสลายตัวของนิวเคลียส  (แสดงเป็นรูปสีแดง)  ให้คุณเลือกเวลาครึ่งชีวิต  และกดปุ่ม  Start  คุณจะได้กราฟ จำนวนนิวเคลียสที่เหลือ (สีเขียว)  กับเวลา   ถ้าต้องการกลับจุดเริ่มต้นให้กดปุ่ม  Reset

ใบบันทึกผลการทดลอง

    กำหนดเวลาครึ่งชีวิตด้วยตนเองอีก 4  ค่า  (มีตัวอย่างให้ดู 1  ค่า)

เวลาครึ่งชีวิต (s)

ลักษณะของกราฟ

10
   
   
   
   

ทฤษฎี

     

     

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง