วงโคจรของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส

  ในห้องทดลองนี้  คุณสามารถที่จะวางอิเล็กตรอนลงในวงโคจรของนิวเคลียส (ประจุบวก)  โดยการคลิกเมาส์ค้างบริเวณสีเทาที่ใดก็ได้  และลากเมาส์เพื่อเพิ่มหรือลดเวกเตอร์ของความเร็ว  ปล่อยลงในวงโคจรในตำแหน่งที่เหมาะสม  คุณจะทำให้อิเล็กตรอนสามารถโคจรรอบนิวเคลียส  หลุด  หรือ หล่นเข้าสู่วงโคจรของนิวเคลียสก็ได้

คำถาม

1.  คุณสามารถทำให้วงโคจรของอิเล็กตรอนเป็นรูปวงรีได้หรือไม่   และให้อธิบายเหตุผล

2.  คุณสามารถทำให้วงโคจรของอิเล็กตรอนเป็นรูปวงกลมได้หรือไม่   และให้อธิบายเหตุผล

3.  จงอธิบายว่าอิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสได้อย่างไร  โดยไม่ถูกแรงทางไฟฟ้าดูดเข้ามา

4.  ถ้าต้องการให้อิเล็กตรอนหลุดจากวงโคจรของนิวเคลียสจะต้องทำอย่างไร 


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง