ปฏิกิริยาลูกโซ่

       ในห้องทดลองนี้เป็นการศึกษาปฏิกิริยาลูกโซ่   จุดสีเขียวเป็นนิวเคลียสที่พร้อมจะแตกตัว  ถ้าถูกชนด้วยนิวตรอน  (จุดสีน้ำเงิน)  ยกตัวอย่างเช่น   ชน U236  ด้วยนิวตรอน  ทำให้นิวเคลียสแตกตัว  เป็นจุดสีแดง  2  จุด   และปลดปล่อยนิวตรอนออกมา 3  ตัว

       คุณสามารถทดลองวางนิวตรอน 1  ตัวโดยคลิกเมาส์ 1  ครั้งที่ช่องว่างสีดำ

       ถ้าต้องการหยุดปฏิกิริยาให้กดปุ่ม S   และต้องการดำเนินปฏิกิริยาต่อให้กดปุ่ม  อีกครั้ง

       เริ่มต้นใหม่ให้กดปุ่ม  n

บันทึกผลการทดลอง ณ เวลา  ต่างๆ   กดปุ่ม  S   เพื่อหยุด  และกดอีกครั้งให้ปฏิกริยาดำเนินต่อ  

t Fission
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  

 

เขียนกราฟ  ให้แกน  x   เป็นเวลา  t   และแกน  เป็น  Fission

ทฤษฎี

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง