ห้องทดลองเสมือนจริง

ห้องทดลองนี้จะช่วยให้คุณศึกษาระบบทางฟิสิกส์ ในรูปแบบของการเล่นเกม   โดยการออกแบบการทดลอง ให้เหมือนกับการทดลองในห้องปฏิบัติการมากที่สุด

เมื่อคุณกดปุ่มจะมีหน้าต่างของเครื่องคิดเลขปรากฎขึ้นมา:

จลศาสตร์

เลขนัยสำคัญ
ลองทำแบบฝึกหัดเลขนัยสำคัญด้วยตัวของคุณเอง.

กราฟระยะกระจัดกับเวลา
วาดกราฟการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ (xo ,  vo ,  และ a )

การบวกเวกเตอร์
ฝึกการบวกลบเวกเตอร์

โปรเจกไตล์
ยิงลูกกระสุนเป็นแนวโค้ง โดยสามารถเปลี่ยนความเร็วเริ่มต้นและมุมยิงได้


จลพลศาสตร์

แรงสุทธิ
หาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงกระทำสามแรง

แรงและงาน
นิยามของงานและงานที่เกิดจากแรงเสียดทาน
บิลเลียดเสมือน
การชนกันของลูกบิลเลียด 2 ลูกในระบบ 2 มิติ

การชนกันบนรางเลื่อน
การชนกันแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นบนรางเลื่อนที่ไม่มีแรงเสียดทาน

บิลเลียด
สังเกตการชนของลูกบิลเลียด  และศึกษากฎการคงตัวของโมเมนตัมเชิงเส้น


การหมุน และสถิตยศาสตร์

คาน
ศึกษาคานที่แขวนด้วยเชือกจากกำแพง ...

การเรียงกล่องเป็นชั้นๆ
คุณสามารถเรียงกล่องออกจากขอบของกล่องตัวล่างได้มากที่สุดเท่าไร

วงโคจร
วางดาวเทียมในวงโคจรของโลกด้วยตัวของคุณเอง

เกมของอาคีมีดีส
เล่นเกมโดยใช้กฎของแก๊สกับกฎการลอยตัวของอาร์คีมีดีส


การสั่นแบบมีคาบ

มวลติดกับสปริง
ศึกษาการสั่นของมวลที่ติดกับสปริง

การสั่นแบบมวลคู่
การสั่นของมวลคู่ที่ติดอยู่กับสปริง

การสั่นแบบหน่วง
การเคลื่อนที่ของสปริงโดยมีความเสียดทานร่วมด้วย

 


ฟิสิกส์ความร้อน

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
ทดลองเปลี่ยนอุณหภูมิ และปริมาตรของแก๊ส และสังเกตการชนของโมเลกุลบนผนังของลูกสูบ

อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟส
สังเกตจุดหลอมเหลวหรือจุดเดือดของธาตุต่างๆ

แก๊สอุดมคติ
พิสูจน์สมการ   pV=nRT.


คลื่น

การแทรกสอด
ศึกษาคลื่น 2   กระบวนที่เคลื่อนที่เข้าแทรกสอดกัน

การสะท้อน  หักเห  และเลี้ยวเบน
แสดงการสะท้อน  หักเห  และเลี้ยวเบนของคลื่น ...

โพลาไรเซอร์
คุณสามารถวางแผ่นโพลาไรเซอร์จำนวน  1 ,2 , และ  3  แผ่น  บนรางเลื่อน  และสังเกตแสงที่วิ่งผ่านแผ่นโพลาไรเซอร์

การแทรกสอดผ่านช่องแคบคู่
คุณสามารถปรับระยะห่างของช่องแคบคู่รวมทั้งความยาวคลื่นได้

การเลี้ยวเบน
ดูการเลี้ยวเบนของคลื่นผ่านช่องแคบเดี่ยว

การเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบคู่
ผลของการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบคู่

ผลของดอปเปอร์
สังเกตผลของดอปเปอร์และวัตถุที่มีความเร็วเหนือเสียง

สเปคตรัม
ทดลองและศึกษาสเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

บีตส์
การแทรกสอดของคลื่น 2  กระบวนที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อย

เปียนโน
ลองเล่นเปียนโนเสมือนจริง


ไฟฟ้าสถิต

การเบี่ยงเบนของประจุในสนามไฟฟ้า
ทดลองเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างแผ่นเพลทคู่ขนาน  และดูการเบี่ยงเบนของอิเล็กตรอน

เส้นของสนามไฟฟ้า
ทดลองหาสนามไฟฟ้าของประจุคู่  ที่สามารถเปลี่ยนขนาดและระยะห่างระหว่างประจุได้

ศักย์ไฟฟ้า
วางประจุในอากาศ  และสังเกตความต่างศักย์รอบประจุ

ตัวเก็บประจุ
แก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าที่ต่อกับตัวเก็บประจุไฟฟ้า

ตัวต้านทาน
แก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าที่ต่อกับตัวต้านทานไฟฟ้า

ออสซิลโลสโคป
ทดลองใช้เครื่องออสซิลโลสโคป

แรงของโลเรนซ์
ดูการเบี่ยงเบนของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

คูลอมบ์
วางอิเล็กตรอนลงในวงโคจรของประจุบวก


พลศาสตร์ของไฟฟ้า

การชาร์จตัวเก็บประจุ
หลังจากปิดสวิทซ์  คุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้า  ภายในตัวเก็บประจุ

วงจรเรโซแนนท์
อิมพีแดนซ์ ภายในวงจรไฟฟ้า  RLC

การเหนี่ยวนำ
ย้อนรอยการทดลองของไมเคิล ฟาราเดย์


ออพติก

เงา
ศึกษาการเกิดเงา

กฎของสเนล
การหักเหของแสงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง

เลนซ์
ทดลองเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนซ์  และดูภาพที่เกิดจากเลนซ์

การผสมสี: CYM
การผสมสีแบบเสริมสี

การผสมสี: RGB
การผสมสีแบบลบสี


ควอนตัมฟิสิกส์

ผลของแสง
ศึกษาปรากฎการโฟโต้อิเล็กตริก  กับธาตุ  3  ชนิด

การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอน
ทดลองจัดเรียง อิเล็กตรอนเข้าไปในชั้นวงต่างๆ ของอะตอม

อะตอมของ Bohr
ดูการเปลี่ยนวงโคจรของอิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจน

วัตถุดำ
การแผ่รังสีของวัตถุดำ


นิวเคลียร์ ฟิสิกส์

การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
กราฟการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี  

ปฏิกิริยาลูกโซ่
วางนิวตรอนในเตานิวเคลียร์ และดูปฎิกิริยาที่เกิดอย่างต่อเนื่อง

ไอโซโทป
หาครึ่งชีวิตของธาตุต่างๆ

ควากซ์
ศึกษาการรวมควากซ์ กับแอนตี้ควากซ์


การทดลองอื่นๆ

ผลคูณแบบสเกลาร์
การคูณเวกเตอร์  2  อันบนระนาบโดยวิธีการดอต

ผลคูณแบบเวกเตอร์
การคูณเวกเตอร์    2  อัน ในระบบ 3  มิติ  โดยการครอส

การเกิดฤดูกาล
สังเกตการเกิดฤดูกาลบนพื้นโลก

From   http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/applets.htm

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง