สเปกตรัม

      ในห้องทดลองนี้คุณสามารถเปลี่ยนค่าความยาวคลื่นและความถี่  โดยคลิกเมาส์ที่ใดก็ได้บนสเกล  อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนค่าความยาวคลื่น  และความถี่ ได้ด้วยคีย์บอร์ดด้วย   โดยกดปุ่ม  Shift  ค้างไว้  และกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา  

ตอบคำถามต่อไปนี้

ความยาวคลื่น

x  nm

ความถี่  GHz

ความเร็วแสง

m/s

แหล่งกำเนิดคลื่น

ตัวตรวจจับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความเร็วแสง   =    ความถี่  คูณ   ความยาวคลื่น

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง