ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 

สำหรับฟิสิกส์ 1

 

การทดลองเขียนกราฟฟังก์ชั่นแบบต่างๆ   คลิกค่ะ


 

ฝึกการใช้เครื่องคิดเลขหาค่าเฉลี่ย  และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของชุดข้อมูล   คลิกครับ  มีทฤษฎีสถิติเบื้องต้นสำหรับตัดเกรดด้วย


ทดลองวัดเวอร์เนียร์  ด้วยความละเอียดต่างๆ   ในห้องทดลองนี้ท่านสามารถวัดได้ละเอียดถึง  1/100  มีแว่นขยายมาตราส่วนทำให้ดูได้ง่ายขึ้น  คลิกครับ


การทดลองเรื่อง ไมโครมิเตอร์  ฉบับ Flash คลิกค่ะ


  ทดลองการตกอย่างอิสระ  (Free falling)  โดยปล่อยคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิ้ลลงจากดาดฟ้าของตึก  ท่านจะได้ฝึกวาดกราฟ  ระหว่างระยะทาง  y กับเวลา  t   และนำไปคำนวณหาค่า   มีวีดีโอการทดลองให้ได้ชมด้วย  คลิกค่ะ


  การเคลื่อนที่ของมวลผ่านรอกเดี่ยวตายตัว  ไม่ได้มีแต่เพียงการทดลองอยู่ในแนวดิ่ง  บนพื้นเอียงก็สามารถทดลองได้เช่นเดียวกัน   คลิกเข้าสู่การทดลองครับ  มีวีดีโอการแยกแรงให้ชมด้วย


การทดลองเรื่อง บอลลิสติกเพนดูลัม

        เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความเร็วของลูกปืน   โดยการยิงลูกปืนมวล เข้าไปฝังไว้ในก้อนไม้มวล  ที่แขวนในแนวดิ่งกับเส้นเชือก  เมื่อกระสุนฝังเข้าไปในมวลของก้อนไม้   ทั้งก้อนไม้และลูกปืน จะเคลื่อนที่สวิงขึ้นไปเป็นระยะ h   ทำให้เราสามารถคำนวณหาค่า  vo  ของลูกปืนได้  คลิกครับ


    ท่านสามารถเลี้ยงแท่งมวลอยู่บนมือได้ โดยผ่านการทดลองทางอินเทอร์เน็ตอย่างน่ามหัศจรรย์  ซึ่งฟิสิกส์ราชมงคลจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ความเฉื่อย  จุดศูนย์กลางมวล ของแท่งมวล  ให้ท่านได้ทราบในหน้าถัดไป  คลิกครับ


     การเคลื่อนที่ของมวลติดกับสปริงในแนวดิ่ง  เป็นการเคลื่อนที่กลับไปมา มีคาบเวลาที่แน่นอน  ในการทดลองท่านสามารถเปรียบการเคลื่อนที่แบบนี้กับการเคลื่อนที่แบบวงกลม เห็นกันได้แบบชัดเจน และ คำนวณหาคาบได้ด้วยตนเอง   พร้อมกับทฤษฎี แบบง่ายๆ  คลิกครับ


    ตอบคำถามแรงลอยตัวของน้ำ   และสังเกตการเคลื่อนที่ของกล่องในน้ำ  คลิกค่ะ


   เล่มเกมกับท่านอาร์คีมีดีส    ท่านจะได้เรียนรู้กฎของแก๊สกับกฎของของเหลวไปพร้อมๆ กับเล่นเกมที่แสนสนุก  โดยการบังคับวัตถุให้ลอยหรือจมตามตำแหน่งที่ต้องการ มีการจับเวลา สามารถนำไปใช้แข่งขันได้  (ห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาด)  คลิกค่ะ


การทดลองเรื่อง Young's Modulus   คลิกค่ะ

 

การทดลองเรื่อง Shear's Modulus  คลิกค่ะ

 

การทดลองเรื่อง Bulk's Modulus  คลิกค่ะ

 

 

     ความยืดหยุ่น เป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งของวัสดุ  ในห้องทดลอง ท่านจะสามารถเข้าใจ ความหมายของ โมดูลัสความยืดหยุ่นแบบต่างๆ  ในลักษณะการทดลองเสมือนจริง


       การทดลองสร้างเฟสไดอะแกรม ซึ่งท่านจะได้ทดลองกับคาลอรี่มิเตอร์เสมือนจริง  เพื่อหามวลของน้ำที่ไม่ทราบค่า  คลิกค่ะ


ดูคลื่นนิ่งในเครื่องดนตรีไวโอลิน คลิกครับ   

ดูคลื่นนิ่งในเครื่องดนตรีขลุ่ย  คลิกครับ

ดูคลื่นนิ่งในเครื่องดนตรีเปียโน คลิกครับ 

       ในห้องทดลองนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาการเคลื่อนที่ของคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นตามยาว และคลื่นตามขวางสำหรับอุปกรณ์ดนตรีแบบต่างๆ  เช่น ไวโอลิน  ขลุ่ย  และเปียโน  เป็นต้น  คลิกครับ


กลับหน้าแรกของการทดลองฟิสิกส์ 1

คลิกปุ่มนี้ที่หน้าใดๆ ของการทดลองจะกลับสู่หน้าหลักนี้ทันที

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง