ภาพที่เกิดจากกระจกโค้งนูนเลื่อนวัตถุ(ลูกศรสีแดง)โดยใช้เมาส เพื่อหาตำแหน่งที่ต้องการ  ภาพที่ได้จากกระจกเว้า  เป็นภาพเสมือนหัวตั้ง  ปรากฎอยู่ทางด้านขวาของกระจกแสดงด้วยลูกศรสีเทา  เส้นสีเหลืองแสดงเส้นทางของลำแสง

ภาพที่เกิดจากกระจกเว้าสามารถสร้างได้ดังนี้

เส้นที่ 1  ลากจากหัวของวัตถุขนานกับแกนหลัก หลังจากสะท้อนจากกระจก ให้ลากจากหางของเส้นนี้ไปตัดกับจุดโฟกัส

เส้นที่ 2  ลากไปที F  เมื่อสะท้อนจากกระจก ให้ลากขนานกับแกนหลัก

เส้นที่ 3  ลากจากจุดศูนย์กลางของเลนส์  C  ไปที่หัวของวัตถุ ทั้งสามเส้นตัดกันที่ไหนคือตำแหน่งของภาพ


Back

คำถาม

1.  ให้ผู้ทดลองกำหนดระยะวัตถุขึ้นเองค่าหนึ่ง  บันทึกค่าระยะภาพ จากการทดลอง และ เทียบค่าที่ได้จากทฤษฎี  ว่าตรงหรือไม่

2.  จากข้อที่แล้วให้ผู้ทดลองวาดภาพที่เกิดจากกระจกโค้งเว้า โดยใช้หลักการวาดสามข้อที่กล่าวไวลงในแผ่นกระดาษ

ทฤษฎี

 


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง