การกระจายของแสงผ่านปริซึม

ใช้เมาส์หมุนปริซึมได้


แอพเพล็ตนี้แสดงการกระจายของแสงในปริซึม  โดยให้แสงเข้ามาทางซ้ายเป็นแสงสีขาว  และกระจายออกเป็นแสงสีรุ้งทางขวา  ลองหมุนแท่งปริซึมหลายๆมุม  และสังเกตแสงที่กระจายออกมา
Back

ทฤษฎี

การทดลองเรื่อง การกระจายของแสงผ่านปริซึม  คลิกครับ

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง