ฟิสิกส์กับการทดลองเสมือนจริง
คณิตศาสตร์
พล๊อตกราฟสำหรับ function ต่าง จาวา แอพเพล็ต
ฟิสิกส์พื้นฐาน
การเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบเดี่ยว จาวา แอพเพล็ต
การแผ่รังสีของอะตอม จาวา แอพเพล็ต
แสงเลเซอร์ จาวา แอพเพล็ต
ภาพจากเลนส์นูน จาวา แอพเพล็ต
ภาพจากเลนส์เวาส์ จาวา แอพเพล็ต
ภาพจากกระจกเว้า จาวา แอพเพล็ต
Iกระแสเหนี่ยวนำ จาวา แอพเพล็ต
การสะท้อนกลับหมด จาวา แอพเพล็ต
การกระเด้งของลูกบอล จาวา แอพเพล็ต
สปริงเพนดูลัม จาวา แอพเพล็ต
เพนดูลัม จาวา แอพเพล็ต
วงจรตัวต้านทาน 2 ตัว จาวา แอพเพล็ต
วงจรตัวต้านทาน 4 ตัว จาวา แอพเพล็ต
กฎของเคอร์ชอฟ (วงจรที่ 1) จาวา แอพเพล็ต
กฎของเคอร์ชอฟ(วงจรที่ 2) จาวา แอพเพล็ต
กฎของเคอร์ชอฟ(วงจรที่ 3) จาวา แอพเพล็ต
กฎของเคอร์ชอฟ(วงจรที่ 4) จาวา แอพเพล็ต
กฎของเคอร์ชอฟ(วงจรที่ 5) จาวา แอพเพล็ต
ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก จาวา แอพเพล็ต
การกระจายของแสงในปริซึม จาวา แอพเพล็ต
การกระจายของแสงในแท่งแก้ว จาวา แอพเพล็ต
ฟิสิกส์ก้าวหน้า
การแกว่งของผลึก 3 มิติ จาวา แอพเพล็ต
Toda Lattice Solitons จาวา แอพเพล็ต
Anharmonic Local Modes จาวา แอพเพล็ต

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง