คุณรู้จักเวลามากน้อยแค่ไหน

ในการทดลองนี้ ให้คุณกดปุ่ม  start  เวลาจะผ่านไป  30  วินาที  เมื่อคุณประมาณได้ว่าครบเวลา  30  วินาทีแล้ว  ให้คุณกดปุ่ม stop  ผลการประมาณจะปรากฎออกมาว่าคุณประมาณได้  ต่ำหรือสูงกว่าความเป็นจริง  ทดลองหลายๆครั้ง  โดยคุณสามารถเลือกเวลาประมาณได้ด้วย  ลองทดลองกดเล่นดูครับ  ว่าคุณรู้จักเวลามากน้อยแค่ไหน  การทดลองนี้ต้องใช้ shockwave  ดาวโลดก่อนครับ

ใบบันทึกผล

เวลาจริง (วินาที) วัดได้จริง(วินาที) สูงหรือต่ำกว่า (วินาที)
5    
10    
20    
30    
60    
120    

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง