การทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก

  

กดปุ่มบนเพื่อลัดเข้าสู่การทดลอง

   

ให้กด คำว่า  ทดลอง หรือที่รูปภาพ    เพื่อเข้าสู่การทดลองเสมือน

 

วันที่ 26 เดือนกันยายน 1993 นายเดพ มุนเด ไปที่น้ำตกไนแองการา อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งนี้เขาได้ทำเรื่องเสี่ยงตายซึ่งเคยมีคนทำมาแล้ว 4 คน และ ทั้งหมดได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยเขาเข้าไปอยู่ในลูกบอลเหล็ก และปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ำ ตามบุญตามกรรมดังรูป จะเห็นน้ำตกอยู่ข้างหน้าลูกบอล ความสูงของน้ำตกประมาณ 48 เมตร เขาไหลลงไปเรื่อยจนถึงขอบของน้ำตกและร่วงไปพร้อมกับน้ำ จากการเสี่ยงตายในครั้งนั้นเขาสามารถรอดชีวิตมาได้ สำหรับนักฟิสิกส์แล้ว เราสามารถหาได้ว่า เขาใช้เวลาเท่าไร ก่อนจะถึงพื้นน้ำด้านล่าง  อ่านต่อ

ใบบันทึกผลการทดลอง

         ทดลองการตกแบบอิสระ  โดยสมมติว่าไม่มีความเร็วลม  (wind speed = 0  m/s)   ไม่มีแรงต้านอากาศ (air density  =  0  kg/m3 )       และ ปรับระยะบนแกน   x     แกน      (วิธีปรับ แกน  x   และ  ให้ใช้เมาส์ไปคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม  และ กดแป้นคีย์บอร์ดป้อนค่าลงไป  ต่อไป ปรับมาตราส่วนของ  Diatance  จาก  เป็น  1 , Velocity   จาก เป็น  1   และ   acceler  = 1   )  ดังรูป

     ตั้งค่าการกระโดด Height  (S)      เสร็จแล้วกดปุ่ม  Release  เพื่อทดลองผ่านทางอินเตอร์เน็ต  จนกระทั่งคุณตกถึงพื้นน้ำด้านล่าง และนำค่าที่ได้ใส่ลงในตารางบันทึกให้ครบถ้วนสมบูรณ์    (  กราฟเส้น สีน้ำเงินคือ ระยะทาง   สีแดงคือ ความเร็ว  และ สีเขียว คือความเร่ง  )

ระยะที่คุณกระโดด    S   =   _____________เมตร   ( ระหว่าง  30  ถึง  100  เมตร)

เวลาที่ใช้ในการตก     t   =   _____________วินาที

คำนวณหาค่า   g   =   2S / t2   =    _____________ m/s2

คุณตกถึงพื้นน้ำด้วยความเร็ว   v  =   gt   =    _____m/s  หรือ    ____  km/hr                 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง