ทดสอบความหนาแน่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เราจะทดสอบว่า  วัตถุลอยหรือจมในของเหลวที่สามารถปรับค่าความหนาแน่นได้อย่างไร

  

กดปุ่มบนเพื่อเข้าสู่การทดลอง

        คุณสามารถลากและปล่อยวัตถุลงในบีกเกอร์  เพื่อหาปริมาตร  หรือนำไปไว้บนเครื่องชั่ง  เพื่อหามวล  และนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาความหนาแน่น

ความหนาแน่นของน้ำบริสุทธิ์คือ   1  กรัมต่อซีซี

วิธีทดลอง   คลิ๊กเมาส์ค้างไว้  ที่วัตถุและลากไปบนเครื่องชั่งหรือบีกเกอร์  เพื่อหามวลและปริมาตร    คุณสามารถวัดปริมาตรโดยสังเกตจากหน่วยมิลลิลิตรของน้ำที่ถูกวัตถุแทนที่ในบีกเกอร์  และถ้าต้องหาความหนาแน่น ให้นำมวลหารด้วยปริมาตรที่ได้   ความหนาแน่นของน้ำบริสทุธิ์ คือ  1 กรัมต่อซีซีหรือ  1  กรัมต่อมิลลิลิตร  วัตถุที่สามารถลอยน้ำได้ความหนาแน่นจะต้องน้อยกว่าน้ำ  ให้บันทึกค่าความหนาแน่นของวัตถุรูปทรงต่างๆ  และทดลองดูว่ามันจมหรือลอยเมื่อนำไปไว้ในของเหลว

 ความหนาแน่นของวัตถุประเภทต่างๆ

วัตถุ ความหนาแน่น (g/cm3)
โฟม 0.1
ไม้ 0.7
น้ำ 1.0
น้ำตาล 1.6
เกลือ 2.2
อลูมิเนียม 2.7
เหล็ก 7.9
ตะกั่ว 11.3
ทอง 19.3

ใบบันทึกผลการทดลอง

กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเป็น  1 กรัมต่อมิลลิลิตร

วัตถุ มวล ปริมาตร(มิลลิลิตร) ความหนาแน่น(กรัม/มล.) ลำดับที่
สี่เหลี่ยมจตุรัสสีน้ำเงิน        
สามเหลี่ยมสีน้ำเงิน        
สี่เหลี่ยมจตุรัสสีแดง        
รูปไข่สีแดง        
สีเหลี่ยมจตุรัสสีชมพู        
รูปไข่สีม่วง        
สามเหลี่ยมสีเขียว        
สามเหลี่ยมสีเทา        
สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาล        

ปรับความหนาแน่นของของเหลวและนำเอาวัตถุไปลอย  ให้สังเกตว่า วัตถุลอยหรือจม

วัตถุ

จมหรือลอย

  ความหนาแน่น  =  1 g/cc ความหนาแน่น  2  g/cc  ความหนาแน่น  3  g/cc
สี่เหลี่ยมจตุรัสสีน้ำเงิน      
สามเหลี่ยมสีน้ำเงิน      
สี่เหลี่ยมจตุรัสสีแดง      
รูปไข่สีแดง      
สีเหลี่ยมจตุรัสสีชมพู      
รูปไข่สีม่วง      
สามเหลี่ยมสีเขียว      
สามเหลี่ยมสีเทา      
สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาล      

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง