การแทรกสอดผ่านช่องแคบคู่

 

  1. ระยะห่างระหว่างช่องแคบ  ค่าเริ่มต้น  =  150
  2. ความยาวคลื่น   ค่าเริ่มต้น   =  15
  3. กดปุ่ม "Start"  ภาพจะเคลื่อนไหว
  4. คุณสามารถลากช่องแคบโดยใช้เมาส์  เพื่อเปลี่ยนระยะห่างระหว่างช่องแคบ
  5. ถ้าคุณคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ และลากภาพจะหยุดเคลื่อนไหว  และจะเคลื่อนไหวต่อเมื่อปล่อย   ความแตกต่างวัดจากช่องว่างมาถึงเมาส์(d1,d2)  แสดงอยู่ในช่องว่าง     ส่วน  d1-d2   เรียกว่าผลต่างของทางเดินคลื่น    และถ้าคุณคลิกปุ่มขวาของเมาส์และลาก ภาพจะหยุดเคลื่อนไหวคลิกอีกทีภาพจะเคลื่อนไหวต่อ
กดปุ่ม เพื่อดูการแทรกสอด
คุณสามารถเปลี่ยน

 


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง