ผลของดอปเปอร์และคลื่นกระแทก

1.    อัตราเร็วของคลื่นแสง  ความยาวคลื่น  และอัตราเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงสามารถเปลี่ยนค่าได้

2.    ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าข้างบนให้กดเมาส์ที่หัวลูกศรและลาก

3.    คลิกเมาส์ภายในแอพเพล็ต 1 ครั้งจะหยุดภาพเคลื่อนไหว  ถ้าคลิกอีกครั้งภาพจะเคลื่อนไหวต่อ ตำแหน่งของเมาส์(เทียบกับตำแหน่งเริ่มต้น) จะปรากฎเมื่อเมาส์ชึ้อยู่ในแอพเพล็ต  คลิกซ้ายและลากจะแสดงระยะกระจัด  คลิกและลากจะแสดงทิศทางหรือมุม

4.    คลิกที่จุดกึ่งกลางของไม้บรรทัดสีแดงและลากสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้  คลิกที่ปลายของไม้บรรทัด และลากเปลี่ยนความยาวได้

5.    คลื่นกระแทกจะเกิดขี้นเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าคลื่นเสียง

Wave  speed  =   อัตราเร็วของคลื่น

Source  speed   =  อัตราเร็วของแหล่งกำเนิดเสียง

Wave  length    =   ความยาวคลื่น


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง