แรงลอยตัว

 


1.   แรงลอยตัวจะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่

2.   ถ้าน้ำหนักของวัตถุน้อยกว่าปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่  วัตถุจะจมลงแต่ไม่หมด  โดยปริมาตรที่จมจะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่

   จาวาแอพเพล็ตนี้แสดงการลอยตัวของวัตถุ(ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ)

1.    คุณสามารถเปลี่ยนความหนาแน่นของวัตถุ(กล่องสี่เหลี่ยม) โดยคลิกเมาส์ใกล้กับจุดบนสุดของสีเทา ภายในกล่อง มุมบนซ้าย  ลากเมาส์ขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนความหนาแน่น

2.     กล่องทางขวาก็มีบริเวณสีเทา

        1.    บริเวณที่เป็นสีเทามีเส้นขีดแสดงการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ (มวลเท่ากันและกระจายอยู่ในพื้นที่ที่ใหญ่  แสดงว่ามีความหนาแน่นน้อย)

        2.    กล่องเริ่มเคลื่อนที่ลง  จนกระทั่งแรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักของของเหลว

        3.    ปริมาตรที่ถูกแทนที่จะแสดงด้วย พื้นที่สีเทาทางด้านซ้าย

        4.     กราฟของความดัน กับความลึกจะแสดงอยู่ทางด้านขวา

3.    เมื่อกล่องอยู่ในตำแหน่งสมดุล  คุณสามารถคลิกภายในกล่องและลากมันขึ้นหรือลงก็ได้ ความแตกต่างระหว่างแรงโน้มถ่วงกับแรงลอยตัว จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นและลงแบบซิมเปิลฮาร์โมนิก(SHM)

4.    ระหว่างที่ภาพมีการเคลื่อนไหว  กดเมาส์เพื่อหยุดภาพ  และถ้าปล่อยภาพจะเคลื่อนไหวต่อ

 


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง