กฎข้อที่หนึ่งของเคปเลอร์

เขียนไว้ว่า  "วงโคจรของดาวนพเคราะห์เป็นรูปวงรี  โดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดโฟกัสของวงรีที่จุดหนึ่ง"

   กฎข้อนี้ของเคปเลอร์สามารถจำลองได้ด้วยคอมพิวเตอร์  ดาวนพเคราะห์ (สีน้ำเงิน)   เลื่อนได้โดยกดเมาส์ไปที่ดาวและลากให้หมุนรอบดวงอาทิตย์ (สีแดง)  คุณสามารถเลือกดาวนพเคราะห์ที่จะทำการทดลองหรือดาวหางฮัลเลย์  ได้จากมุมขวาด้านบน   และคุณยังสามารถเลือกแกนเซมิเมเจอร์  และค่า  eccentricity  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า เสมอ  โปรแกรมนี้จะคำนวณระยะทางเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์   พร้อมทั้งค่าสูงสุดและมากสุดในหน่วย  AU  ( 1 AU  =   1.49597870 x 1011 m)    บนมุมขวาล่างเป็นตัวบอกว่าวงโคจรเป็นวงรีหรือไม่   ถ้ากด Connecting lines คุณจะได้เห็นจุด  และ  F'   และลากเส้นต่อมาที่ดาวนพเคราะห์


 

Physics
สารบัญ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง