เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วิธีการทดลอง

       การทดลองนี้เป็นการศึกษา  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  โดยการหมุนขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก

       ปุ่มด้านบนทางขวามือ  ท่านสามารถเลือกว่า  ให้ไดนาโมจ่ายไฟกระแสสลับ (ไม่ต้องใช้ commutator)   หรือจะให้ไดนาโมตัวนี้จ่ายไฟกระแสตรง ( ใช้ commutator)    ท่านยังสามารถเปลี่ยนทิศทาง และความเร็วของการหมุนได้   หรือถ้าท่านการหยุดการทดลองให้กดปุ่ม  " Pause/Resume"  

       ลูกศรสีดำ  แสดงทิศทางการหมุนของขดลวด  ให้ท่านสังเกตทิศทางของสนามแม่เหล็ก  มีทิศพุ่งออกจากขั้วแม่เหล็กเหนือ (สีแดง)   ไปที่ขั้วแม่เหล็กใต้ (สีเขียว)   ลูกศรสีแดงแสดงทิศทางของกระแสไฟฟ้า

ตอบคำถามต่อไปนี้

  1. Commutator  มีหน้าที่อะไร
  2. ถ้าเปลี่ยนทิศทางการหมุน มีสิ่งใดในการทดลองที่เปลี่ยนแปลงบ้างจงอธิบาย
  3. เมื่อเพิ่มความเร็วรอบขึ้น  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นอย่างไร

ทฤษฎี

ทฤษฎีนำมาจาก Applied  physics   ของ อ.ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  และ  น.พ.  ประกิตพันธุ์  ทมชิตชงค์   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

การทดลองเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  คลิกค่ะ

Physics
สารบัญ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง