การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกและการเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบสม่ำเสมอ

                        การเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบสม่ำเสมอสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

                        ถ้าเรามองด้านข้างของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเราจะเห็นมวลที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม เคลื่อนที่เหมือนกับ         

                        การเคลื่อนที่ของกล่องทางด้านขวาและด้านล่าง ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

                        กดปุ่ม start   เพื่อทำให้ภาพเคลื่อนไหว  สังเกตที่จุดดำจะเห็นว่าเคลื่อนที่เป็นวงกลม

                        ลองหาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบสม่ำเสมอกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ?

                        กดปุ่มซ้ายของเมาส์เพื่อหยุดการเคลื่อนไหว  และกดอีกทีเพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวต่อ

                        จงหาความถี่ของการเคลื่อนที่แบบวงกลม ?

                        ลูกศรสีแดง  คือความเร็วของจุดดำ

                        ลูกศรสีเหลืองและลูกศรสีน้ำเงินเป็นส่วนประกอบของเวกเตอร์ความเร็ว(ลูกศรสีแดง)

                        จงหาความเร็วสูงสุดของกล่องที่อยู่ด้านล่างและขวาของรูป ?

                        ถ้าคุณกดปุ่มซ้ายของเมาส์ภายในเส้นสีเทาเข้ม และลากเมาส์ไปซ้ายหรือขวา

                        คุณสามารถหมุนวงกลมรอบแกนดิ่งได้

                        และถ้าหมุนวงกลมไป   90 องศา  คุณจะเห็นด้านข้างของวงกลม

                       

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง