วงจร R-L

           

            ขณะที่สวิทช์ยังเปิดอยู่  ที่เวลา  t =o  กระแสยังไม่มีการไหล   i =o  ให้เลือกค่า  V  ,  L    และ  R   ให้คุณสังเกตว่า เมื่อเพิ่มค่า R   แล้ว  กราฟของ  i  กับ  t  จะโค้งเข้าสู่แนวระดับเร็วขึ้น    ( i  =  V / R )  บริเวณที่เป็นแนวระดับของกราฟเป็นค่าสูงสุดของกราฟด้วย   ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทาน  R   แต่ค่านี้ไม่ขึ้นกับค่า  L   ข้อสงสัยก็เกิดขึ้นมาว่า  ค่าความเหนี่ยวนำหรือ  ค่า L  มีหน้าที่อะไร  

            ค่าความเหนี่ยวนำหรือ  L  มีหน้าที่ควบคุมไม่ให้กระแสเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป  หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า  ต้านทานการเปลี่ยนแปลงของกระแสนั่นเอง    ค่าความเหนี่ยวนำน้อย  กระแส  i(t)  จะถึงค่า  V / R  หรือจุดสูงสุดได้เร็ว  แต่ถ้าค่าความเหนี่ยวนำมีค่ามาก  กระแส  i (t)  จะถึงค่า V /R  หรือจุดสูงสุดได้ช้าลง    และถ้าค่าความต่างศักย์หรือแบตเตอรี่  V  มีค่ามาก กระแสที่จุดสูงสุดหรือจุดคงตัว ( V / R) ก็จะมากตามไปด้วย

            ถ้าเราต้องการให้กระแสคงตัวมีค่ามาก  เราจะต้องเพิ่มค่า V  และลดค่า R    และเพื่อให้กระแสถึงจุดคงตัวเร็วขึ้น  เราจะต้องลดค่า L     เวลาคงที่  (T)  จะเท่ากับ  L / R   เวลาคงที่เป็นตัวบอกว่า ถ้ามันมีค่าน้อย  กระแสจะถึงจุดคงตัวได้เร็ว   แต่ถ้าเวลาคงที่มีค่ามาก  ก็แสดงว่า กระแสจะถึงจุดคงตัวได้ช้าลง

            ให้คุณทดลองเปลี่ยนค่า  R  ,  L  และ  V  หลายๆค่า  และดูว่า  กราฟ  i  กับ  t  จะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใด    กดเพื่อเข้าสู่การทดลอง

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง