การแทรกสอดของยัง

ใบบันทึกผลการทดลอง

กำหนดให้   a  =  2 mm  ,    S =  4  m

แสงสี

y1 (mm)  ทดลอง

y 1 (mm)   คำนวณ

390        
430        
480        
540        
590        
640        

ทฤษฎี

เฉลย

 

เฉลย

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


เอกสารการสอน  PDF

การแทรกสอดของแสงโดยวิธีของยัง

(Young’s Interference)

จำนวน แผ่น ขนาด  190 kb  คลิกค่ะ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง