หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

คลื่นตามขวางและตามยาว

 

     เริ่มต้นกดปุ่ม   Tranverse on a  string   จะเห็นเป็นรูปมือกำลังดึงเชือกอยู่    ความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกหาได้จากสมการ

     เขียนกราฟระหว่าง  v  กับ      จะได้เป็นกราฟเส้นตรงเฉียง  โดยมีความชัน  =  1   ทดลองเปลี่ยนค่า   FT  กับ        ซึ่งจะทำให้ค่า    เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย    และกากบาทสีแดงเลื่อนไปตามเส้นสีน้ำเงินของกราฟ

     เพิ่มค่า FT      ให้เป็นค่าสูงสุด   และลดค่า     ให้มีค่าต่ำสุด   กดปุ่ม  RUN   สังเกตว่า ความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกเป็นไปตามสมการ  (1)  หรือไม่     และความถี่  f    ความยาวคลื่น    เป็นไปตามสมการ (2)  หรือไม่อย่างไร

     กดปุ่ม  RESET  และเพิ่มค่า        และลดค่า      FT   สังเกตสัญญลักษณ์กากบาทสีแดง   จะเลื่อนต่ำลงมาตามเส้นกราฟสีน้ำเงิน  ทดลองว่า คุณสามารถลดความเร็วลงได้ต่ำสุดเท่าไร  และเกิดอะไรขึ้นกับความยาวคลื่น  อธิบายให้ชัดเจน

    ต่อไปกดปุ่ม  RESET    และเปลี่ยนเป็นปุ่ม   Longtitudinal  in  a solid  bar     ความเร็วของคลื่นตามยาวในวัตถุแข็งเกร็งจะได้

     ทดลองเปลี่ยนค่าด้วยตนเอง   ซ้ำเหมือนกับคลื่นตามขวาง     และดูว่า  ความถี่  กับความยาวคลื่น   ยังเป็นไปตามสมการที่  (2)  หรือไม่

     ภายในรูปภาพ  จะเป็นรูปค้อนตีลงไปบนท่อนเหล็ก   เกิดเป็นคลื่นตามยาวขึ้น     ถ้าเรากำหนดให้ ความถี่  f  คงที่    และลองเพิ่มค่ายังโมดูลัส  Y     จะเห็นว่า ค่าความยาวคลื่นจะเพิ่มขึ้นตาม

     ต่อไปกดปุ่ม RESET   และกดปุ่ม  Sound   in  a  liquid   ความเร็วของคลื่นตามยาวภายในของเหลวจะเป็นไปตามสมการ

     B =  บัลค์โมดูลัส   หาได้จากสมการ

    ถ้า    มีค่ามาก  แต่     หรือปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงมีค่าค่อนข้างน้อย   ค่า  B  จะมีค่ามาก   ให้เพิ่มความหนาแน่น     จะเห็นได้ว่าความเร็วลด      ค่าของ  B  จะไม่เปลี่ยน         กดปุ่ม  RUN   สังเกตว่าขณะที่ลูกสูบกำลังถูกกระแทกเข้าไป     คลื่นจะเกิดการอัดตัวกันแน่น   เมื่อชักลูกสูบออกมา   คลื่นจะขยายตัว  แถบสีจะจางลง    คำถาม คุณสามารถสร้างความยาวคลื่นได้สูงสุดเท่าไร   โดยไม่เปลี่ยนระยะการชัก     

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

หน้า   1    2    3    4    5    6     7    8    9   10    11   12

 
 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน