เวลาสัมพัทธ์

     ผู้สังเกต  2   คนเคลื่อนที่สัมพัทธ์กัน  โดยที่คนหนึ่งอยู่บนยานอวกาศที่กำลังเคลื่อนที่   สัมพัทธ์กับอีกคนหนึ่งที่อยู่กับที่บนโลก  เวลาของผู้สังเกตทั้งสองมีความแตกต่างกัน  นาฬิกาด้านซ้ายอยู่บนยานอวกาศ   นาฬิกาด้านขวา ล่าง  ใช้จับเวลาสำหรับผู้สังเกตที่อยู่บนโลก ส่วนเรือนบนเคลื่อนที่ไปพร้อมกับยานอวกาศ

    นาฬิกาด้านซ้ายเป็นนาฬิกาแสง  โดยให้คลื่นแสงถูกปล่อยจากแหล่งกำเนิดแสงเป็นช่วงคลื่นสั้น ๆ ไปสะท้อนกับกระจกด้านบนกลับมาที่ตัวดีเทคเตอร์ แต่ละครั้งที่ลูกคลื่นของแสงมาถึงดีเทคเตอร์ เครื่องบันทึกจะทำการบันทึกสัญญาณเอาไว้ ลูกคลื่นใหม่ถัดไปจะถูกปล่อยออกไปอีก และเครื่องบันทีกจะทำการบันทึกเป็นช่วง ๆ ไป ช่วงเวลาระหว่างลูกคลื่นแต่ละลูกคือเวลาของเหตุการณ์แรก (ปล่อยลูกคลื่นออกจากแหล่งกำเนิด) ถึงเหตุการณ์สุดท้าย (ลูกคลื่นกระทบกับดีเทคเตอร์) ให้แหล่งกำเนิดแสงกับตัวดีเทคเตอร์อยู่ใกล้กันมาก   จนเหตุการณ์ทั้งสองถือว่าเกิดขึ้นที่เดียวกัน

       ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์ทั้งสอง  วัดโดยผู้สังเกตที่อยู่บนโลก    

        ทดลองเปลี่ยนค่า     และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเวลา

ตารางบันทึกผล

ทดลอง ทดลอง

คำนวณ

1.05         
1.1        
1.2       
1.3       
1.4      

คำถาม

1.  ถ้า     =   1   จงคำนวณว่า  ความเร็วของยานอวกาศเป็นเท่าไร  ?

2.  ถ้า     =   1.45     จงคำนวณว่า  ความเร็วของยานอวกาศเป็นเท่าไร  ?

3.  เวลาสามารถยืดขึ้นเมื่อผู้สังเกตเคลื่อนที่เทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือในที่นี้คือนาฬิกาแสงนั่นเอง   คุณเข้าใจความหมายนี้มากน้อยแค่ไหน จงอธิบาย

4.  ภาพข้างล่างนี้เป็นภาพของฝาแฝดคู่หนึ่ง  รูป  a  คู่แฝดกำลังลากันเพื่อออกเดินทางไปในอวกาศ   ส่วนรูปที่  2      คู่แฝดได้กลับมาจากการเดินทาง   คุณจะสังเกตเห็นว่าคนที่เดินทางกลับมายังหนุ่มอยู่เลย  ส่วนคนที่อยู่บนโลกได้เข้าสู่วัยชราแล้ว   คุณว่าภาพนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่จงอธิบาย

ทฤษฎี

ดูทฤษฎีเพิ่มเติมได้จาก  ที่นี่


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง