หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

การทดลองเสมือนจริงเรื่องโปรเจกไตล์

   

     

    ให้กำหนด ระยะเริ่มต้นในแนวดิ่ง yo = 0   เมื่อกดปุ่ม Run  คุณจะได้เห็นการเคลื่อนที่ของลูกบอลเป็นวิถีโค้งหรือโปรเจกไตล์    และถ้าคุณกดช่อง  Stroboscope   ให้มีเครื่องหมาย ถูก    คุณจะได้ส่วนประกอบของความเร็ว  ณ ตำแหน่งต่างๆของวิถีโค้ง  

      ลองกำหนดค่าความเร็วต้น  และมุมยิงเริ่มต้น  ตามความต้องการ  และกดปุ่ม Run     สังเกตว่าระยะยิงในแนวราบเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ธงจะเป็นตัวบอกตำแหน่งที่ลูกบอลกระทบกับพื้น เปลี่ยนมุมยิง ตำแหน่งของธงก็จะเปลี่ยนไป    ถ้ามีธงและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฎในห้องทดลองมากเกินไป  ให้กดปุ่ม  Clear  ธงและเส้นทางการเคลื่อนที่จะหายไป

บันทึกค่าต่อไปนี้ลงในตาราง

 กำหนดให้   ตำแหน่งเริ่มต้น  yo =  0  m    ความเร็วเริ่มต้น  vo =  25  m/s    

มุม (องศา) 30 35 40 45 50 55 60
SR(m)              

    การเปลี่ยนแปลงของระยะทางในแนวราบครั้งแรกเพิ่มขึ้น จนถึงมุม 45  องศา  ระยะทางจะเริ่มลดลง เป็นเพราะสาเหตุใด จงอธิบายอย่างละเอียด  

กำหนดให้         ตำแหน่งเริ่มต้น  yo =  0  m    มุมเริ่มต้น  =  45  องศา

v(m/s) 10 12 14 16 18 20
SR(m)            

    การเปลี่ยนแปลงของความเร็วในแนวราบมีลักษณะเป็นอย่างไร  จงอธิบายอย่างละเอียด

    พิสูจน์ดูว่า  ระยะทางในแนวราบ  

 

เป็นไปตามสมการบนหรือไม่อย่างไร ?

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

หน้า   1    2    3
 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน