หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

กราฟกำลังสอง  และพาราโบลา

   

    คุณสามารถใช้เมาส์  เพื่อเพิ่มหรือลดมาตราส่วน โดยนำเมาส์ไปคลิกที่มาตราส่วนของเส้นกราฟ  และกดค้างไว้  และลาก ปรับได้ตามต้องการ

    เส้นโค้งสีแดงของเส้นกราฟ จะผ่านจุด 3  จุด  A  B   และ  C  ที่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้  ให้เลื่อนเมาส์ไปวางบนจุด   เมื่อเมาส์เปลี่ยนเป็นรูปมือ  ให้กดเมาส์ค้างไว้ และลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ   รูปร่างของกราฟจะเปลี่ยนไป  แต่ยังผ่านจุด 3  จุด   โดยมีสมการของกราฟ y(x)  ปรากฎอยู่ทางมุมบนขวา

    สมการทั่วไปของกราฟพาราโบลา  เขียนได้ดังนี้  y(x)  =  ax2  +  bx  + c  โดยมี  a  ,b  และ  c  เป็นค่าคงที่    ทดลองลากจุด B  ขึ้นและลงในแนวดิ่ง  สังเกตดูค่าของ  a  ถ้า  a > 0  รูปร่างของกราฟจะเป็นอย่างไร  ถ้า  a < 0  รูปร่างของกราฟจะเปลี่ยนไปอย่างไร 

     คุณลองตอบคำถามเหล่านี้

  • ค่า b  จะเป็นศูนย์ได้อย่างไร

  • ค่า a  จะเป็นศูนย์ได้อย่างไร โดยให้เหลือแต่ค่า c

     เทอมของค่า x  ยกกำลังหนึ่งจะเกิดขึ้น  เมื่อจุดยอดเลื่อนห่างออกจากแกน y 

    คุณสามารถสร้างกราฟเส้นตรง ตามสมการ  y  =  ax +  b  ได้  โดยวางจุด B  ไว้ที่จุดกำเนิด  วางจุด  A  และ  C  ไว้ข้างบนและล่าง  อยู่ในแนวเดียวกันทั้ง 3 จุด   จะได้กราฟเป็นเส้นตรง   สังเกตว่าถ้าเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด ค่า b  จะเป็นศูนย์  

     ลองทดลองว่าเป็นจริงหรือไม่ 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน