หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

โมดการสั่นของเส้นเชือก

 

     ในห้องทดลองเสมือนนี้   เป็นการทดลองคลื่นสถิตในเส้นเชือก  โดยเราสามารถเปลี่ยนแรงตึงเชือก  FT    หรือมวลของเส้นเชือกต่อหน่วยความยาว  m/L     และความถี่  f

        กราฟแนวนอนในรูปภาพแสดงความถี่   f1  ,  f2   , f3   ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับค่า  FT  กับ มวลของเส้นเชือกต่อหน่วยความยาว  เพื่อจะให้เกิดการกำทอน และคลื่นสถิต   โดยเป็นไปตามสมการ

     กำหนดค่าเริ่มต้นให้  =  100   g/m    และ   FT  =  1.0  N   เปลี่ยนค่า  f  จนได้ค่า   f  =  1.6 Hz   สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น       ต่อไปเปลี่ยนความถี่ขึ้นเป็น   f2  =  Nf1  = 2f1  =  3.2  Hz  คุณจะเห็นว่าการสั่นของเส้นเชือกเปลี่ยนไป   จาก  1  ลูบในครั้งแรก กลายเป็นการสั่นแบบ  2  ลูบ    เรียกการสั่นแบบนี้ว่า ฮาร์โมนิคที่  2     ลองเพิ่มเป็น  f3  =  3f1  =   4.75  Hz  (ที่ไม่เป็นจำนวนเต็ม  เพราะเกิดจากการตัดจุดทศนิยม)    การสั่นจะเป็น  3  ลูบ    เราเรียกการสั่นแบบนี้ว่า ฮาร์โมนิคที่  3    เพิ่มค่าความถี่ขึ้นไปอีกนิด  แอมพลิจูดจะลดลงจนเกือบเป็นศูนย์   ไม่เกิดปรากฎการณ์เรโซแนนท์ขึ้น

     ต่อไปกำหนดให้   f   =   7.1 Hz   จะเห็นได้ว่าเส้นเชือกแทบไม่มีการสั่น   แต่พอลดค่า     ลงเป็น  80  g/m   ในกรณีที่ความยาวเส้นเชือก   L   =  1.0 m   ความถี่เรโซแนนท์จะได้ตามสมการ

     สังเกตดูว่าคลื่นเกิดขึ้น  4  ลูบ   เป็นการสั่นแบบฮาร์โมนิคที่ 4   หรือ  N= 4  และ  f  =   f4  

     ทดลองดูว่า   คุณสามารถสร้าง  N  ได้สูงสุดเท่าไร   ความยาวคลื่นสั้นที่สุด      และ ความถี่เรโซแนนท์สูงสุดได้เท่าไร ?

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

หน้า   1    2    3 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน