หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

การเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟ้า

     การทดลองนี้แสดงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในสนามไฟฟ้าที่มีขนาดคงที่   โดยสามารถเปลี่ยน ค่า  E  ,   vx และ  vy  ได้

      เมื่อการเคลื่อนที่สิ้นสุดลง  คอมพิวเตอร์จะแสดงค่า  x ,y , vx , vy  และ    และมุมล่างขวาเป็นกราฟพล๊อตค่า  เทียบกับความต่างศักย์  V    

       ทดลองกำหนดให้  E = 0  และ  vy = 0   และยิงอิเล็กตรอนด้วยความเร็ว  v x   เมื่อไม่มีสนามไฟฟ้า  ก็ไม่มีแรงทางไฟฟ้ากระทำในแนวดิ่ง  ดังนั้นอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่

      ต่อไปกำหนดให้สนาม  E =  2.0  kV/m  และสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับกราฟ  y - V      ค่า  V   เปลี่ยนค่าอยู่ในช่วง  +20 V   (  Ed = 2000 x 0.01  =  20 V   )   จนถึง  -20  V  

       กำหนดให้  vy = 0 เมื่อกดปุ่ม Run  ถ้าทิศของสนามมีทิศขึ้น  อิเล็กตรอนจะวิ่งโค้งลง  แต่ถ้าทิศของสนามมีทิศลง   อิเล็กตรอนจะวิ่งโค้งขึ้น

     ความยาวของ Plate  =  7.1 m  ค่าต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่อิเล็กตรอนวิ่งเป็นทางโค้งไปชนกับขอบของแผ่นเพลทพอดี  ( y = - 1.0 x 10-3  m) 

E = 3.0 kV/m   vx =  5.0 x 106 m/s  vy = 3 x 106 m/s

ใบบันทึกผลการทดลอง

  1. ให้นักศึกษา บันทึกค่า  E  ,  vx  และ  vy   ให้ยิงได้ไกล  7.1  ซม.  โดยให้พอดีผ่านมุมล่างขวา ของแผ่นเพลท    y = - 1.0 x 10-3  m     ค่านั้นคือ   E =  _______kV/m   vx = _______m/s   vy = _______m/s  ( ให้หาค่าอื่น  ที่ไม่ใช่ค่าตัวอย่างบน)
  2. ให้นักศึกษา บันทึกค่า  E  ,  vx  และ  vy   ให้ยิงได้ไกล  7.1  ซม.  โดยให้พอดีผ่านมุมบนขวา ของแผ่นเพลท    y = + 1.0 x 10-3  m     ค่านั้นคือ   E =  _______kV/m   vx = _______m/s   vy = _______m/s 

คำถาม   คำตอบข้อ  และ  มีความแตกต่างที่สำคัญ คือส่วนใด  เหตุผลเป็นเพราะอะไร

คลิกเข้าสู่การทดลอง

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

หน้า  

  1. การทดลอง

  2. โจทย์ตัวอย่าง

 
 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน