หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

การทดลองเสมือนจริงเรื่อง

กฎของเคปเลอร์

     

 

     กำหนดให้  Ro  เป็นรัศมีที่ใช้ในการปล่อยดาวเทียม   ,  v1  เป็นความเร็วที่จุดปล่อย  , แกนเซมิเมเจอร์  คือระยะที่วัดจากจุดกึ่งกลางของวงรีไปด้านที่กว้างสุด แทนด้วย a1    , แกนเซมิไมเนอร์  คือระยะที่วัดจากจุดกึ่งกลางของวงรีไปด้านที่ใกล้สุด แทนด้วย b1

 

 

 

    eccentricity  คือตัววัดการเยื้องของวงโคจร  แทนด้วย e1   ถ้าวงโคจรเป็นวงกลม  e1 = 0   และถ้าวงโคจรเป็นรูปพาราโบลา  e1 =1

 

      เพื่อให้วงโคจรเป็นวงกลม  ความเร็วที่จุดปล่อยประมาณ  7.9  km/s   ถ้าระดับความสูงวัดจากผิวโลกเพิ่มขึ้น ลองตอบคำถามว่าความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลง?   ทดลองเพิ่ม Ro  เป็น  8000  กิโลเมตร  โดยไม่ต้องเปลี่ยน vo  สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น   จากสูตร

      ถ้าคุณเพิ่มและลดความเร็ว  คาบจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใด ?

กำหนดให้  Ro = 10,000 km   จงหาความเร็วของดาวเทียมที่ยังโคจรเป็นวงกลมอยู่ได้ ?

     ตอบคำถามว่า ความเร็วหลุดพ้นคืออะไร ?

     ทดลองเล่นด้วยตนเอง  โดยการหาความเร็วหลุดพ้นที่ตำแหน่งต่างๆ  กดปุ่ม RUN  ดูว่า  ในวงโคจรแบบวงรี ความเร็วสูงสุดและต่ำสุดเกิดขึ้นตรงตำแหน่งใด

     ต่อไปให้กดปุ่ม กฎข้อที่สองของเคปเลอร์  และกดปุ่ม RUN   ลองสังเกตว่า  ถ้าวงโคจรเป็นวงกลม  พื้นที่กวาดในช่วงเวลาที่เท่ากันเป็นอย่างไร   และถ้าวงโคจรเป็นวงรีพื้นที่กวาดเป็นอย่างไร อธิบาย
      ต่อไปกดปุ่มกฎข้อที่สามของเคปเลอร์  จะเห็นดาวเทียมอยู่
ดวง  คือ ดาวเทียมสีเหลือง และสีแดง   โคจรพร้อมกันอยู่รอบโลก  กดปุ่ม  Reset  และเริ่มต้นที่  7000  กิโลเมตรเท่ากันทั้ง 2 ดวง  ให้ดาวเทียมดวงที่หนึ่งมีความเร็วที่จุดปล่อย  9.0  km/s   และดวงที่สองมีความเร็วที่จุดปล่อย  10.2  km/s   หาความเร็วและคาบ ?

       กำหนดให้  R01  =  10000 km  v01  = 8.65 km/s   และ  R02  =7000  km   v02  = 10 km/s   พิสูจน์กฎข้อที่สามของเคปเลอร์

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

1. กฎของเคปเลอร์

2. ใบบันทึกผลการทดลอง

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน