หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

แรงระหว่างประจุ

 

      

      การทดลองนี้เป็นการพิสูจน์กฎของคูลอมบ์  ของจุดประจุ ตัว คือ   q1   ,  q2   และ   q3   ขนาดของประจุมีหน่วยเป็น     (ไมโครคูลอมบ์ 

ใบบันทึกผล

1.   กำหนดค่า  q1   และ  q2  ด้วยตนเอง

q1  =   ______x  10-6 C

q2  =   ______x  10-6 C

ปรับค่า  r12   จำนวน  ค่า  บันทึกค่าลงในตาราง

r12 (cm)

F12 ( __x 10-6  N)

   
   
   
   
   

  วาดกราฟระหว่าง    F  กับ 

การทดลองเรื่องกฎของคูลอมบ์  คลิกครับ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

หน้า  

  1. การทดลองกฎของคูลอมบ์
  2. แรงระหว่างประจุไฟฟ้า และ แรงคูลอมบ์
  3. คำถาม คำตอบ
  4. การคำนวณเกี่ยวกับแรงทางไฟฟ้า
  5. โจทย์ตัวอย่าง
  6. บทสรุป

 

 

 
 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน