หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองเสมือนจริง

การทดลองเสมือนจริงเรื่องความเร่งคงที่

    

 

     การทดลองนี้ เราจะให้เด็กวิ่งอยู่ในห้องการทดลองเสมือน   โดยเวกเตอร์แสดงทิศทางความเร็ว v    และความเร่ง a  จะปรากฎอยู่เหนือศีรษะของเด็กผู้ชาย   คุณลองอธิบายด้วยตนเองว่า  ความเร็วและความเร่งที่แสดงอยู่นี้เป็นความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง ที่ไม่ใช่ความเร่งเฉลี่ย ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ?

     ขณะที่ทำการทดลองก่อนที่จะกดปุ่ม Run  ให้กดปุ่ม Reset  ก่อน เพื่อให้ห้องทดลองปรับเข้าสู่ค่าเริ่มต้นที่คุณกำหนดไว้แต่แรก    และถ้าต้องการกลับเข้าสู่ค่าเริ่มต้นที่เครื่องกำหนด  ให้กดปุ่ม Refresh   บน tool  bar  ของอินเตอร์เน็ตเอกเพอร์เรอร์  

หาความแตกต่างของระยะกระจัดกับระยะทาง

      ถ้าคุณกำหนดความเร็วเริ่มต้น vo ให้เป็นบวก  เด็กจะวิ่งไปทางขวา  แต่ถ้าคุณกำหนดความเร็วเริ่มต้น  v0 ให้เป็นลบ  เด็กจะวิ่งไปทางซ้าย   ลองทดลองกดเล่น  โดยกำหนดให้ค่าเริ่มต้นของ v  เป็นค่าบวกมากๆ  และกำหนดให้ค่าความเร่งเป็นลบ    สังเกตระยะกระจัด x  (สีม่วง)เทียบกับระยะทาง l (สีเขียว) ในกราฟทางรูปซ้าย  ให้ทำความเข้าใจว่า  กราฟทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างไร  ?

       เราสามารถหาความเร่ง a  จากความชันของกราฟความเร็ว v  กับเวลา t  ได้   โดยตรวจสอบดูว่า เมื่อ  a > 0 กราฟความเร็ว v  กับเวลา t  จะมีลักษณะชันขึ้น    แต่ถ้า  a < 0  หรือมีเครื่องหมายเป็นลบ  กราฟจะมีลักษณะชันลง    ลองอธิบายว่า เมื่อกราฟ  v  กับ  t  เป็นเส้นตรงในแนวระดับ   กราฟระหว่าง x  กับ  t  จะได้เป็นเส้นตรงในแนวเฉียง  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น  ?

     คุณสามารถจะหยุดการวิ่งได้ทุกเวลา  โดยเมื่อคุณกด ปุ่ม Run แล้ว   เมื่อต้องการให้หยุดในตำแหน่งใดให้กด ปุ่ม  Pause  ทำให้คุณสามารถศึกษากราฟในขณะเวลานั้นๆได้  และถ้าต้องการให้วิ่งต่อให้กดปุ่ม Run  เส้นกราฟและการวิ่งจะดำเนินต่อไป

     ลองตอบคำถามต่อไปนี้  ในหน้าถัดไป

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

หาความแตกต่างระหว่างระยะกระจัดกับระยะทาง

วิ่งให้ได้เวลา 67 วินาที

วิ่งโดยใช้เวลาน้อยที่สุด

วิ่งให้ได้ระยะทางมากกว่า 118 m

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน