กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

นักพนัน

        นักพนันและเครื่องพนันไม่ว่าจะเป็นพวก ไพ่ ไฮโล อุปกรณ์เสี่ยงโชคทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอบายมุขทั้งสิ้นกระนั้นก็ดีเมื่อผู้ใดได้ลงไปเล่นแล้วจะเกิดความรู้สึกครึกครื้น เนื่องจากมีโอกาสได้ลุ้นกับสิ่งที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามนักคณิตศาสตร์และนักสถิติสามารถที่จะทำนายล่วงหน้าได้ว่า แต้มของไฮโลมีโอกาสที่จะออกสูงหรือต่ำมากน้อยขนาดไหน และไพ่ในมือของคู่ต่อสู้มีอะไร โดยอาศัยหลักการคำนวณทางสถิติ กระนั้นก็ตามมีปัจจัยอันหลากหลายที่ต้องนำมาคิดคำนวณร่วมด้วย

          ถ้าเป็นกรณีการเล่นไฮโล ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้มีแต่เพียงลูกเต๋า และจำนวนครั้งของการเขย่าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวิธีการเขย่า อัตราเร็วของการเขย่า เสียงของลูกเต๋าที่กระทบกัน และน้ำหนักของลูกเต๋า ฯลฯ หรือถ้าเป็นการเล่นไพ่วิธีการสับไพ่ ขนาดของไพ่ และอัตราเร็วของการสับไพ่ ฯลฯ ล้วนต้องนำมาคำนวณร่วมด้วยทั้งสิ้น

          เมื่อนำปัจจัยทั้งหมดมาคิดรวม ๆ กัน การสรุปผลไม่ใช่เรื่องง่าย ยกตัวอย่างเช่น ความแรงของการเขย่าลูกเต๋า เจ้ามือแต่ละคนย่อมเขย่าได้แรงแตกต่างกัน และวิธีการเขย่าไม่เหมือนกันหรือน้ำหนักของลูกเต๋าแต่ละลูกก็ไม่มีทางที่จะมีน้ำหนักเท่ากันได้อย่างแน่นอน

          ดังนั้นขอเรียกศาสตร์ที่พยายามสรุป และอธิบายความหลากหลายนี้ว่า ศาสตร์แห่งความอลหม่าน โดยมีหลักพื้นฐานอยู่ว่า ถึงแม้จะอลหม่านวุ่นวายอย่างไรก็ตาม อย่างน้อยในนั้นยังมีความเป็นระเบียบอยู่บ้าง เพราะผลที่ออกมาย่อมจะต้องแน่นอนเสมอ ถ้าเป็นกรณีของไฮโลผลคือไม่แต้มสูงก็แต้มต่ำ

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ความอลหม่าน
  2. นักพนัน
  3. ควัน
  4. พายุฝน
  5. ผู้ล่ากับผู้ถูกล่า
  6. การเมือง
  7. อธิบายได้ทุกอย่าง
  8. คุณหมอกับความอลหม่าน
  9. ภูเขาไฟ
  10. สุดแต่ฟ้าลิขิต
ผู้เขียน   นาย จรัส บุณยธรรมา  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ