เกรกอร์ เมนเดล

           จากการศึกษาค้นคว้าในสวนหลังอารามของเขา  โดยอาศัยเพียงพลั่วทำสวนบวกกับความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์  เกรกอร์ เมนเดล  บาทหลวงชาวออสเตรียผู้ถ่อมตนสามารถค้นพบหลักการสำคัญที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้หลักแหลมที่สุดยังคาดไม่ถึงนั่นคือกฎของพันธุกรรม

           เมนเดล ทดลองผสมข้ามพันธุ์ถั่วลันเตาเพื่อดูว่าลูกหลานที่ได้จะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่อย่างไร  สิ่งที่เขาพบคือ เมล็ดถั่วลูกผสมที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างถั่วสีเหลืองกับสีเขียวจะให้ลูกในรุ่น  F1  เป็นสีเหลืองหมด  แต่หากนำถั่วรุ่น F1  นี้มาผสมกันเองจะได้ลูกรุ่น F2  ที่มีทั้งสีเหลืองและสีเขียวในอัตราส่วน 3 : 1  เสมอ  และเมื่อนำถั่วสีเขียวจากรุ่น F2  มาผสมกันเองจะได้ลูกที่มีสีเขียวล้วน  ส่วนถั่วสีเหลืองที่เหลืออีก 3 เมล็ดในรุ่น F2  จะมีหนึ่งเมล็ดเท่านั้นที่ให้ลูกสีเหลืองล้วน   ส่วนอีก 2 เมล็ดจะให้ลูกสีเหลืองและสีเขียวในอัตราส่วน 3: 1   สีเหลืองในการทดลองนี้คือสิ่งที่เมนเดลเรียกว่าลักษณะเด่น  ส่วนสีเขียวคือลักษณะด้อย  การค้นพบว่าการถ่ายทอดลักษณะเด่นและด้อยไปสู่ลูกหลานมีอัตราส่วนเป็น 3 : 1  ทำให้เมนเดลตั้งเป็นทฤษฎีใหม่ว่า  ลักษณะที่สามารถถ่ายอดทางพันธุกรรมนั้นจะถูกส่งผ่านไปสู่ลูกหลานอย่างเป็นระบบด้วยปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะ  ซึ่งปัจจุบันเรียกว่ายีนนั่นเอง  ทว่าผลงานของเมนเดลกลับถูกมองข้ามในขณะนั้น  กว่าวงการวิทยาศาสตร์จะเห็นคุณค่าของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่บาทหลวงผู้นี้ค้นพบ ก็ล่วงเข้าต้นศตวรรษที่ยี่สิบหรือหลังจากที่เมนเดลเสียชีวิตไปแล้วถึง 16 ปี

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. คางคกเกิดจากโคลนตม
  2. แนวคิดใหม่
  3. อันทอน วัน เลเวนฮุก
  4. ชาร์ลส์ ดาร์วิน
  5. เกรกอร์ เมนเดล
  6. หลุยส์ ปาสเตอร์
  7. โทมัส มอร์แกน
  8. เจมส์ ดี. วัตสัน และฟรานซิน คริก
โดย ริค กอร์  รูปประกอบโดย เน็ด เชดเลอร์  จากหนังสือ  National Geographic  เมษายน 2548  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ