หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

เร็วถึง 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

     เทคโนโลยีที่ใช้ในปี  พ.. 2546  สามารถสร้างระบบรถไฟฟ้าแมกเลฟที่มีความเร็วได้ถึง 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  และเหมาะสมที่จะนำมาใช้ทดแทนการบินในระยะทางประมาณ 200-1,000 กิโลเมตร  ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้กับการเดินทางในประเทศหรือการเดินทางระหว่างเมืองต่าง ๆ หรือจังหวัดต่าง ๆ ไปสู่สนามบินนานาชาติ เนื่องจากจะเป็นการลดความแออัดในการเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศและลดการจราจรทางหลวงระหว่างเมือง  อีกทั้งลดเวลาในการเตรียมเดินทางอีกด้วย

    การใช้ระบบขนส่งด้วยรถไฟฟ้าแม่เหล็กลอยตัวในแนวโน้มที่จะเกิดการประหยัดการใช้พลังงานได้มากขึ้นกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน  เนื่องจากลดพลังงานในการเดินทางไป-กลับสนามบินและลดพลังงานของเครื่องบินในการขับเคลื่อนและวิ่งไปบนลานบินอีกด้วย

ของ  ผศ. ถาวร  อมตกิตติ์

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. ความล่าช้า

2. ความหวังใหม่

3. เร็วถึง 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

4. ประวัติโดยย่อ

5. การลอยตัวในอากาศ

6. อนาคต

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน