หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ความหวังใหม่

     รถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น และเยอรมัน  ที่มีล้อบดอยู่บนรางจะสามารถทำความเร็วได้ถึง 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ซึ่งหากเพิ่มความเร็วมากขึ้นไปอีกก็จะมีขอบเขตจำกัดในทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นสำหรับยานยนต์ที่มีล้อในการเคลื่อนที่  ดังนั้นยานยนต์หรือรถไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงจึงพัฒนาขึ้นมาให้มีการเหนี่ยวนำและเคลื่อนที่โดยแม่เหล็กไฟฟ้าโดยมีการลอยอยู่เหนือราง  นั่นคือ มีเบาะอากาศอยู่เหนือราง  การขนส่งทางพื้นดินด้วยความเร็วสูงที่เป็นรถไฟฟ้าที่ลอยในอากาศด้วยแม่เหล็กหรือจะกล่าวว่า “บิน” อยู่เหนือรางก็ได้  โดยมีชื่อเรียกกันเป็นสากลว่ารถไฟฟ้าแม่เหล็กลอยตัวหรือรถไฟฟ้าแมกเลฟ (maglev)

     ในปัจจุบันแม้ว่าจะยังอยู่ในขั้นวิจัยและทดสอบ แต่ก็เริ่มนำไปสู่การดำเนินการเชิงธุรกิจกันบ้างแล้ว

     แม้ว่าโดยภาพรวมแล้วเราจะมองกันว่ายานยนต์แมกเลฟเป็นรถไฟฟ้า  แต่กรรมวิธีในการออกแบบจะมุ่งเน้นไปใกล้เคียงกับเครื่องบินมากกว่า  การพิจารณาในการเคลื่อนที่จึงมีหลายประเด็น  เช่น  แรงยก , แรกลาก  และแรงนำทาง  รวมไปถึงการไม่สมดุลต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การล้ม  การหมุน และการเฉออกนอกเส้นทาง  อีกทั้งจะต้องพิจารณาถึงการทำงานโดยไม่มีการสัมผัสทางกลกับรางเมื่อมีความเร็วสูง  และใช้ร่วมกับระบบล้อเมื่อมีความเร็วต่ำ

 

ของ  ผศ. ถาวร  อมตกิตติ์

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. ความล่าช้า

2. ความหวังใหม่

3. เร็วถึง 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

4. ประวัติโดยย่อ

5. การลอยตัวในอากาศ

6. อนาคต

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน