หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

กระบวนการผสมสารสี

(Subtractive process)

กระบวนการสร้างสีต่าง ๆ ขึ้นโดยการผสมสารสี

      เราเห็นภาพถ่ายสีมีสีต่าง ๆ ได้ เพราะมีการขจัดแสงบางสีออกจากแสงขาวที่กระทบบนภาพนั้น  สีระบายหมึก  หรือสีย้อมสีหนึ่ง ๆ จะดูดกลืนแสงบางความยาวคลื่นในแสงสีขาวไว้และสะท้อนสีของมันเองออกมา  สีปฐมภูมิทั้งสามในกระบวนการผสมสารสี  ได้แก่  สีเหลือง สีน้ำเงิน-เขียว และสีแดงม่วง  ตัวอย่างเช่น สารสีเหลืองและและสารสีแดงม่วง ผสมกันแล้วจะให้สารสีแดง  เพราะภายใต้แสงขาวสารสีเหลืองจะดูดกลืนความยาวคลื่นสีน้ำเงิน และสะท้อนความยาวคลื่นสีแดงกับความยาวคลื่นสีเขียว  ซึ่งผสมกันแล้วให้ความยาวคลื่นสีเหลืองออกมา  การผสมสารสีแดงม่วงเข้าไปจะลบความยาวคลื่นสีเขียวออก  เหลือเพียงความยาวคลื่นสีแดงสะท้อนออกมา

การผสมสารสีเหลือง  น้ำเงินเขียว  และแดงม่วง ทำให้ได้สีอื่นๆอีกมากมาย

สีเติมเต็ม (Complementary colour)

   คู่ของสีซึ่งเมื่อผสมในกระบวนการผสมแสงสีจะให้แสงสีขาว  และเมื่อผสมในกระบวนการผสมสารสีจะให้สารสีดำ

     สีปฐมภูมิแต่ละสีจะมีสุทุติยภูมิเป็นสีเติมเต็มของมัน เช่น สีน้ำเงิน เป็นสีเติมเต็มของสีเหลือง  เพราะแสงสีน้ำเงินและแสงสีเหลือง ผสมกันได้แสงขาว  แต่สารสีสีน้ำเงินและสารสีสีเหลืองผสมกันจะได้ตัวสารสีดำ

จากพจนานุกรม วิทยาศาสตร์   เขียนโดย  นีล อาร์ดลีย์  ยุวดี เชี่ยววัฒนา  สุนันทา วิลบูลย์จันทร์ และขนิษฐา  จันทนสมิต  แปล

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1.  สี

2.  กระบวนการผสมสี

3.  แผ่นกรองแสง

4.  กระบวนการผสมสารสี

5.  สเปกโทรสโกปี (Spectroscopy)

6.  การทดลองเรื่องการผสมแสงสี

7.  การทดลองเรื่องสเปกตรัม

 

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน