กระบวนการฟอกโลหิต
                                       โดย............ครูโดม
     ตามที่เราได้ศึกษาเรื่องการหายใจแล้วว่า การหายใจเข้า - ออก ก็เพื่อรับเอาก๊าซออกซิเจนเข้้าสู่ร่างกาย และขับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายใช้แล้วออกจากร่างกาย  โดยมีการแลกเปลี่ยนก๊าซทั้งสองกันที่ถุงลมในปอด ซึ่งเรียกกระบวนการแลกเปลี่ยนรับก๊าซออกซิเจนและขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกนี้ว่า "กระบวนการฟอกโลหิต"  

    กระบวนการฟอกโลหิตเกิดขึ้นได้อย่างไร ศึกษาจากภาพต่อไปนี้ครับ


     จากภาพเป็นการแสดงตัวอย่างกระบวนการฟอกโลหิตในถุงลมปอดเพียง 1 ถุง ครับซึ่งจริงๆ จะมีเป็นจำนวนแสนๆ ล้านถุงครับ (ถุงลมปอด 1 ถุง ตาเราไม่สามารถมองเห็นครับ ) ที่ผิวด้านนอกของถุงลมปอดจะมีเส้นเลือดฝอยมากมายมาห้อหุ้มอยู่ เมื่อกระแสเลือดที่ใช้แล้ว (บางคนเรียกโลหิตดำ) ซึ่งเป็นเลือดที่ลำเลียงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ได้รับ มาจากเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย และเมื่อเลือดนี้ไหลผ่านถุงลมปอดซึ่งในขณะที่มันพองตัว(หายใจเข้า)

       ในถุงลมจะมีก๊าซออกซิเจนมากกว่าในกระแสเลือดในเส้นเลือด ก๊าซออกซิเจน  ก็จะแพร่ เข้าสู่กระแสเลือดในเส้นเลือฝอยนั้น และในลักษณะเดียวกัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือด ซึ่งมีมากกว่าในถุงลมปอดก็จะแพร่เข้าสู่ถุงลมปอดเช่นกัน และจะพบว่าในถุงลมปอดจะมีก๊าซออกซิเจนลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่กลับมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงต้องมีการหายใจออก

      เพื่อให้ถุงลมปอดแฟบเพื่อขับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากถุงลมทางลมหายใจออก และเมื่อหายใจเข้าก็จะรับก๊าซออกซิเจนเข้าถุงลมอีก วนเวียนอยู่เช่นนี้เรื่อยไปครับ ( จะหยุดก็ต่อเมื่อเราตายนั่นแหละ )  และเราจะเห็นว่าเมื่อกระแสเลือดผ่านถุงลมปอดไปแล้ว จะเปลี่ยนจากเลือดที่ใช้แล้วคือเลือดที่ขาดก๊าซออกซิเจนมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก กลายเป็นเลือดดี (บางคนเรียกเลือดแดง) ซึ่งมีก๊าซออกซิเจนมากนำเไปเลี้ยงร่างกาย(ส่งให้เซลล์ต่างๆ)ต่อไป จงอภิปรายเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยครับ.........


1. เมื่อร่างกายทำงานหนักและเหนื่อย เหตุใดต้องหายใจเข้า - ออก แรงและเร็วกว่าปกติ ครับ...................

2. ปลาหรือสัตว์น้ำไม่มีปอด มันมีกระบวนการฟอกโลหิตหรือไม่ ถ้ามีการฟอกโลหิตของสัตว์พวกนี้เกิดที่อวัยวะส่วนใดและเกิดอย่างไร


[กฏของนิวตัน] [การสะท้อนของแสง] [โมเมนต] [แรงดันอากาศ] [การเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ] [สเปคตรัมของแสง] [การทำงานของเครื่องยนต์] [การสร้างภาพเคลื่อนไหว] [การทรงตัวของวัตถุ] [หลักการทำงานของระบบไฮโดรลิกุ] [รอกเดี่ยว] [การลอยตัวของเฮลิคอปเตอร์] [ไดนาโม] [คลื่นตามขวาง] [การผสมเกสร] [การเกิดผลของพืช] [กระบวนการหายใจ] [กระบวนการสูบฉีดโลหิ] [กระบวนการฟอกโลหิ]

 


ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์