ต่อจิ๊กซอว์ของระบบสุริยะจักรวาล

    

เลือกระดับการเล่น

Planet level  (ระดับดาวเคราะห์)

Moon level  (ระดับดวงจันทร์)

Hardware level (ระดับฮาร์ดแวร์)

เริ่มต้นที่ระดับดาวเคราะห์

    ให้คุณกดเมาส์ที่ดาวเคราะห์และลากไปใส่ในระบบสุริยะจักรวาลให้ถูกต้องกับวงโคจร  ถ้าไม่รู้จะใส่ลงช่องไหนให้กดปุ่ม  Help  on  จะมีตัวช่วยเหลืออยู่ในกรอบ  จงตอบคำถามลงในตารางให้เต็มทุกช่อง

วงโคจรที่ ดาวเคราะห์ ลักษณะ
1 พุธ

ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุด วงโคจรอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวศุกร์

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9 พลูโต  

ระดับดวงจันทร์

        ให้คุณกดเมาส์ที่ดาวเคราะห์ตั้งแต่วงในเรียงตามลำดับออกมา  ถ้าดาวเคราะห์ดวงนั้นมีบริวาร  มันจะ pop up  ขึ้นมา ต่อไปให้คุณกดเมาส์เลือกดวงจันทร์ และลากไปใส่ในดาวเคราะห์ให้ถูกต้อง  ถ้าไม่รู้จะใส่ลงช่องไหนให้กดปุ่ม  Help  on  จะมีตัวช่วยเหลืออยู่ในกรอบ   จงตอบคำถามลงในตารางให้เต็มทุกช่อง

ดาวเคราะห์ จำนวนดวงจันทร์ ชื่อภาษาอังกฤษ
โลก 1

Moon

อังคาร 2

Diemos +  Phobos

พฤหัสบดี    
เสาร์    
ยูเรนัส    
เนปจูน    
พลูโต    

ระดับฮาร์ดแวร์

      ให้กดที่ดาวเทียมสำรวจ  หรือกล้องโทรทรรศน์ ไปใส่ลงในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาล    ถ้าไม่รู้จะใส่ลงช่องไหนให้กดปุ่ม  Help  on  จะมีตัวช่วยเหลืออยู่ในกรอบ   จงตอบคำถามลงในตารางให้เต็มทุกช่อง

ดาวเทียมสำรวจ ส่งขึ้นไปสำรวจในปี ค.ศ. บริเวณที่สำรวจ
Mars Global Surveyor 1998 ดาวอังคาร
Ulysses 1990 ดวงอาทิตย์
     
     
     
     
     
     
     
     

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์ 

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์