ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ชาวยุโรปส่วนใหญ่ที่มาตั้งรกรากในออสเตรเลีย มาจากประเทศใด

อังกฤษ ฝรั่งเศส

อิตาลี เยอรมนี

2.วันชาติฝรั่งเศสตรงกับวันที่เท่าไร

4 กรกฎาคม 14 กรกฎาคม

4 สิงหาคม 14 สิงหาคม

3. คชสีห์ประคองฉัตรเครื่องสูง 7 ชั้น เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีใด

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

4. วันจาตุรงคสันนิบาต คือวันใด

วิสาขบูชา อาฬสาหบูชา

มาฆบูชา วันออกพรรษา

5. พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาครั้งแรกในวันใด

วิสาขบูชา อาฬสาหบูชา

มาฆาบูชา วันออกพรรษา

6. ศาสนาคริสต์นับถือพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียว คือ....

พระยะโฮวา พระเยซูคริสต์

พระแม่มารี พระสันตะปาปา

7. นางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์มีชื่อว่า........

มโหทร กิริณี

รากษส ทุงษ

8. ปี 2543 สายการบินไทยประสบปัญหาใดจนต้องเปิดรับแอร์โฮสเตสใหม่ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีนโยบายรับแอร์โฮสเตสอีก

แอร์โอสเตสจำนวนมากลาออกเนื่องจากทนถูกคุกคามทางเพศไม่ได้

แอร์โฮสเตสจำนวนมากลาออกเนื่องจากบริษัทมีกฎห้ามตั้งครรภ์

แอร์โฮสเตสจำนวนมากขอลาคลอด

แอร์โฮสเตสจำนวนมากลาเกษียณ

9.คนกลุ่มเดียวที่อาศัยอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกา คือคนกลุ่มใด

เอสกิโม นักล่าปลาวาฬ

นักวิทยาศาสตร์ นักล่าหมีขั้วโลก

10.เขื่อนอัสวานในประเทศอียิปต์กั้นแม่น้ำสายใด

คองโก ไนเจอร์

ไนล์ แซมเบซี