ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ในอดีต "กรมท่า" มีหน้าที่อะไร

ดูแลความสงบเรียบร้อยทางน้ำ ค้าขายกับต่างประเทศ

ป้องกันราชอาณาจักร เก็บภาษีการค้า

2. ก๊าซโซฮอล์ ผลิตจาก.....

ขี้หมู ฟางข้าว

อ้อย มันสำปะหลัง

3. น้ำตกเขาโจน เป็นอีกชื่อหนึ่งของน้ำตกใด

น้ำตกไทรโยค น้ำตกสาลิกา

น้ำตกนางรอง น้ำตกเหวนรก

4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สร้างขึ้นในสมัยใด

รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5

รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7


5. ชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งตามแถบเทือกเขาแอนดิส คือ....

สเปน อังกฤษ

ดัตซ์ โปรตุเกส

6. ผลงานสำคัญของ เอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ (Edward Jenner) คือ...

คิดวัคซีนปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ

ประดิษฐ์เครื่องมือจับการเต้นของชีพจร

ประดิษฐ์เรือดำน้ำลำแรกของโลก

ประดิษฐ์ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า

7. ประเทศที่เล็กที่สุดในทวีปเอเชียคือประเทศใด

สิงคโปร์ บรูไน

มัลดีฟส์ ภูฏาน

8. ข้อใดคือตัวย่อของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

UNEP NNDP

WHO FAO

9. ช้างทำลายโรง, ช้างประสานงา, ช้างสะบัดหญ้า เป็นชื่อของ...

แม่ไม้มวยไทย ดอกไม้ไฟ

เพลงไทยเดิม ท่าละคร

10. มิสเตอร์เจฟเฟอร์สัน เป็นชื่อโคลน (clone) ตัวแรกของสัตว์ชนิดใด

วัว แกะ

แพะ หมู