ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. องค์กรใดเป็นผู้ตรากฎหมาย

รัฐบาล รัฐสภา

วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร

2. วันใดที่มีพระรัตนตรัยครบถ้วน

วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา

วันมาฆบูชา วันอาฬสาหบูชา

3. ปลาปิรันยา อาศัยอยู่ในแม่น้ำในทวีปใด

แอฟริกา อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้ เอเซีย

4. ไส้หลอดไฟฟ้าทำมาจากแร่ชนิดใด

ทังสเตน ดีบุก

แมงกานีส พลวง


5. ชาวเกาะปันหยีในจังหวัดพังงานับถือศาสนาใด

พุทธ คริสต์

อิสลาม นับถือผี

6. ข้อใดมิใช่ชื่อสำนักพิมพ์

นายอินทร์ ดอกหญ้า

แพร่พิทยา ต้นอ้อ

7. ชนเผ่าใดที่เป็นผู้นำทางให้แก่ผู้ไต่เขาเอเวอร์เรสต์

เชอร์ปา กูรข่า

สิกข์ อารยัน

8. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภออรัญประเทศ คือ

งาช้างดำ พระสยามเทวาธิราชจำลอง

พระเขั้ยวแก้ว อนุสาวรีย์เสด็จพ่อ ร.5

9. ถ้าต้องการไปเล่นน้ำทะเลที่แหลมแม่พิม จะต้องเดินทางไปที่จังหวัดใด

ระยอง ชลบุรี

เพชรบุรี จันทบุรี

10. สถานที่ใดไม่ได้อยู่ในจังหวัดจันทบุรี

คุกขี้ไก่ วัดเขาสุกิม

น้ำตกพลิ้ว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน