ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. เกาะที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิก คือ

กรีนแลนด์ นิวกินี

ฟอล์กแลนด์ คุก

2. วินเซนต์ แวนโก๊ะ ศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ผู้มีชื่อเสียงจบชีวิตด้วยวิธีใด

ตัดหูตัวเอง ผูกคอตาย

ยิงตัวตาย กินยาตาย

3. กรุงเทพมหานครมีกี่เขต

24 เขต 32 เขต

48 เขต 50 เขต

4. ผู้ใดคือ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7


5. แมมมอธ--สัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วมีลักษณะใกล้เคียงกับสัตว์ชนิดใดในปัจจุบัน

นกกระจอกเทศ สมเสร็จ

แรดชวา ช้าง

6. ในอดคต "ซาร์" (Tsar) คือชื่อเรียกประมุขหรือจักรพรรดิของชาติใด

จีน ฝรั่งเศล

รัสเซีย กรีก

7. ข้อใดเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบ

ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง

ป่าสนเขา ป่าแดง

8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อแรกก่อตั้งมีเพียง 4 คณะ ข้อใดไม่ใช่คณะที่มีมาแต่แรกตั้ง

นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

แพทยศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

9. อะไรคือศูนย์กลางของจักรวาลตามความเชื่อของชาวตะวันตกยุคโบราณ

โลก พระอาทิตย์

ภูเขาแอตลาส พระเจ้า

10. เทราต์ (trout) เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ชนิดใด

ไก่ นก

หนู ปลา