ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. "สามจอกสี่จอกกรอกเช้า เมรีขี้เมาก็หลับไป" เป็นคำกลอนในนิทานไทยเรื่องใด

ปลาบู่ทอง    สังข์ทอง ลักษณวงศ์  พระรถเสน

2. พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารองค์ที่เท่าไรของไทย
องค์ที่ 1  องค์ที่ 2       องค์ที่ 3    องค์ที่ 4

3. ใครเป็นผู้แต่งละครร้องเรื่อง สารเครือฟ้า

พรานบูรพ์   กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์     

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  หลวงวิจิตรวาทการ

4. สาวกระทืบหอ, พราหมณ์ขายเมีย, แขกขายตึก ... เป็นชื่อของพันธุ์ไม้ชนิดใด

มะม่วง     ทุเรียน กล้วยไม้ กล้วย


5. จัมโบ้ (jumbo) ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น เดิมเป็นชื่อของอะไร

ยักษ์   กระทิง     หมี ช้าง

6. ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของไทยคือเรื่องอะไร

นางสาวสุวรรณ โชคสองชั้น พระเจ้าช้างเผือก     หลงทาง

7.งานดอกฝ้ายบาน เป็นงานประจำปีของจังหวัดใด

ขอนแก่น    เชียงใหม่   เลย  อุบลราชธานี

8.โลกมีกี่ทวีป

5 ทวีป   6 ทวีป

7 ทวีป  8 ทวีป

9.อวัยวะใดที่ทำหน้าที่ฟอกเลือด

ไต ตับ ม้าม ปอด

10. การวัดอุณหภูมิด้วยระบบฟาเรนไฮต์ น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิกี่องศาฟาเรนไฮต์

120    170  190   212