ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ละครชนิดใดเล่นเรื่อง มโนราห์

ละครชาตรี ละครรำ

ละครนอก ละครใน

2. ดวงอาทิตย์ประกอบขึ้นจากก๊าซใดเป็นส่วนใหญ่

ไฮโดรเจน ไนโตรเจน

ฮีเลียม คาร์บอนไดออกไซด์

3. การดำน้ำประเภทน้ำตื้น เป็นการดำน้ำที่มีระดับความลึกน้อยกว่ากี่ฟุต

10 ฟุต 25 ฟุต

35 ฟุต 50 ฟุต

4. HS1A คือรหัสวิทยุสมัครเล่นของใคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


5. อักษรย่อใดบนวิทยุ ที่หมายถึงการกระจายเสียงวิทยุคลื่นสั้น ซึ่งเหมาะกับผู้ฟังที่อยู่ห่างไกล

MW MH

KH SW

6. ใครคือผู้ให้กำเนิดการผลิตเบียร์ในประเทศไทย

บุญรอด เศรษฐบุตร เลิศ เศรษฐบุตร

ประจวบ ภิรมย์ภักดี บุญรอด ภิรมย์ภักดี

7. พืชชนิดใดที่ใช้ปรุงเบียร์ให้มีรสขมกลมกล่อมและมีกลิ่นหอม

บาร์เลย์ มอลต์

เวิร์ท ฮ็อป

8. ข้อใดคืออุปกรณ์สำคัญในการประกอบอาชีพของคนปาดตาล

พะอง กะเหล็บ

ไซ โพงพาง

9. ข้อใดไม่ใช้ไม้หอม

จันทร์กะพ้อ พวงแสด

บุนนาค ประยงค์

10. รัฐใดของสหรัฐอเมริกาที่อยู่เหนือสุด

อะแลสก้า วอชิงตัน

มอนตานา มินนิโซตา