ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. การนับถือเจ้าแม่กวนอิม เป็นความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนในลัทธิใด

ลัทธิขงจี๊อ ลัทธิเต๋า

พุทธศาสนาหินยาน พุทธศาสนามหายาน

2. คำว่า "ต๊กโต" ในภาษาเหนือ หมายถึงตัวอะไร

ไดโนเสาร์ จิ้งจก

ตุ๊กแก จิ้งเหลน

3. กฎหมายเดิมของไทยที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า กฎหมายตราสามดวง ได้รับอิทธพลมาจาก...

อินเดีย มอญ

พม่า เขมร

4. เมกา-(mega-) มีค่าเท่าไร

1 ในล้าน 1 ล้าน

1 ในล้านล้าน 10 ล้าน


5. นิคมอุตสาหกรรมาบตาพุดอยู่ที่จังหวัดใด

ระยอง ชลบุรี

จันทบุรี สมุทรปราการ

6. พระราชนิเวศน์ในรัชกาลปัจจุบันมีอยู่กี่แห่ง

1 แห่ง 2 แห่ง

3 แห่ง 4 แห่ง

7. นายแพทย์ อี ดอนแนล โทมัส (E Donnall Thomas) ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์และสรีรวิทยาจากการริเริ่ม และบุกเบิกงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะใด

หัวใจ ไขกระดูก

ปอด ไต

8. มุมที่มีขนาดใหญ่กว่า 90 องศา แต่ไม่ถึง 180 องศา เรียกว่า.......

มุมป้าน มุมแหลม

มุมกลับ มุมตรง

9. ข้อใดเป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยเชื้อสายเขมรในเขตอีสานใต้

เดินไม้สูง กระโดดสาก

ครกมอง กันตรึม

10. น้ำยาอุทัยสำหรับผสมน้ำดื่ม มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยชนิดใด

ฝาง ขมิ้น

แก่นขนุน สวาด