ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นไม้ชนิดใด

สาละ ประดู่

ปาริชาต โพธิ์

2. ข้อใดคือราศีที่อยู่ลำดับแรก.

ราศีมังกร ราศีเมษ

ราศีพฤษภ ราศีมีน

3. ใครเป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ์การเลือกตั้งของไทย (นับถึง พ.ศ. 243)

สมัคร สุนทรเวช ปราโมทย์ ไม้กลัด

บรรหาร ศิลปอาชา ชวน หลีกภัย

4. หัวเสาไฟบนถนนราชดำเนิน หล่อเป็นรูปอะไร

เทวดา กินรี

ช้าง ครุฑ


5. ปราสาทหินพิมายเป็นศาสนสถานสำคัญของใคร

ไทยอีสาน เขมร

ขอม ลาว

6. เทพองค์ใดมีศอ (คอ) สีดำ

พระศิวะ พระอินทร์

พระนารายณ์ พระพรหม

7. "นพเก้า" เป็นชื่อแหวนที่ฝังด้วยพลอยกี่อย่าง

5 อย่าง 6 อย่าง

7 อย่าง 9 อย่าง

8. สัตว์ชนิดใดที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่แอฟริกาเพียงที่เดียว

กระจง ม้าลาย

หมาใน ชะมด

9. ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ครั้งแรกของไทย สว. คนที่ 200 มาจากจังหวัดใด

ขอนแก่น เชียงใหม่

ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

10. กระทรวงใดได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2544 เป็นเงินมากที่สุด

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม