ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ตราสัญลักษณ์ของเชลส์ชวนชิมเป็นรูปใด

ชามลายคราม ชามลายผักกาด

ชามลายเบญจรงค์ ชามตราไก่

2. วุ้นทำมาจากอะไร

สาหร่าย มันสำปะหลัง

ถั่วเขียว ถั่วเหลือง

3. อาชีพจ๊อกกี้เกี่ยวข้องกับข้อใดต่อไปนี้

สุรา นารี

พาชี กีฬาบัตร

4. กรมทดน้ำในอดีต คือรมใดในปัจจุบัน

กรมประมง กรมอุทกศาสตร์

กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา


5. ผู้ใดดำรงประธานวุฒิสภาคนแรกของวุฒิสภา

นายสนิท วรปัญญา นายปราโมทย์ ไม้กลัด

นายชุมพล ศิลปอาชา พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร

6. จังหวัดพะเยา เดิมเป็นอำเภอที่ขึ้นกับจังหวัดใด

แม่ฮ่องสอน เชียงราย

เชียงใหม่ แพร่

7. ต้นไม้ชนิดใดเป็นไม้เด่นของป่าชายเลน

ต้นสน ต้นเต็ง

ต้นโกงกาง ต้นรัง

8. ประเทศใดมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดในโลก

ญี่ปุ่น เยอรมนี

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

9. ไข่สำเภา เป็นชื่อเรียกไข่ชนิดหนึ่ง ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ.........

ไข่เยี่ยวม้า ไข่เค็ม

ไข่ตุ๋น ไข่ลูกเขย

10. ข้อใดคือสมรรถนะของเครื่องบินคองคอร์ด

มีความเร็วเหนือแสง มีความเร็วเหนือเสียง

เป็นเครื่องบินที่ไม่มีวันตก แข็งแกร่งต่อแรงกระแทก